PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

46863818742_0f810d058c_z.jpg
Foto: Valsts kanceleja
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) iedibinātais uzraudzības modelis nav efektīvs, jo tas nav vērsts uz savstarpēju un mērķtiecīgu sadarbību bāriņtiesu darbības uzlabošanai un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Tā, sākot inspekcijas audita pārbaudi, secinājusi labklājības ministre Ramona Petraviča.

Patlaban VBTAI darbības kvalitātes uzlabošanas pasākumi nav pietiekami, pielietotā pārbaužu plānošanas un īstenošanas metode un citu īstenojamo uzdevumu kvalitāte ietekmē VBTAI reputāciju un neveicina uzticēšanos institūcijai, kas nodrošina uzraudzības un metodiskās vadības funkciju, uzskata ministre.

Pārbaudē, piemēram, konstatēts, ka VBTAI darba plānošana nav pamatota un izsekojama, nav noteikta pārbaužu plānošanas, veikšanas un ieteikumu uzraudzības kārtība, kā rezultātā netiek nodrošināta vienota pieeja un izpratne pārbaužu plānošanā un veikšanā. Netiek arī pietiekami nodrošināts pārbaužu plānošanas posms, kā rezultātā konkrētās pārbaudes ietvaros netiek noteikta pārbaudes stratēģija, informē aģentūra LETA.

Auditori konstatējuši, ka VBATI pārbaužu laikā netiek sniegts kopvērtējums par bāriņtiesas darbību, bet izdarītie secinājumi ir pamatoti tikai uz atsevišķās lietās konstatētajām nepilnībām. Arī pārbaudēs par bērnu tiesību aizsardzības prasību ievērošanu netiek sniegts kopvērtējums par institūcijas darbību. Tāpat neesot iespējams izsekot izvirzīto uzdevumu pamatotībai un pārbaudes lietu materiāli neradot pārliecību, ka pārbaužu laikā tiek padziļināti veikta konkrētā gadījuma visaptveroša analīze.

Pārbaudē konstatēts, ka netiek veikta analīze par bāriņtiesu darbību un īstenotajiem pasākumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā kopumā, vērtējot pastāvošos riskus un cēloņsakarības, lai savlaicīgi un mērķtiecīgi varētu rast risinājumus bāriņtiesu darbības pilnveidošanai un bērnu tiesību aizsardzībai.

Labklājības ministrija (LM) ieteikusi VBTAI lielāku uzsvaru likt uz metodiskās vadības pasākumu īstenošanu, darba plānošanas procesa uzlabošanu, nosakot darbības prioritātes, analizējot resursu sadalījumu un veicot risku izvērtējumu. Svarīgi ir arī pilnveidot pārbaužu īstenošanas kārtību, veikt regulāru situācijas analīzi par bāriņtiesu darbību un bērnu tiesību aizsardzības prasību ievērošanu un šīs jomas monitoringu, sniedzot priekšlikumus tiesību aktu pilnveidei, uzskata LM.