PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

9650.jpeg
Foto: Fot: vladstar / 123RF
Tā piektdien, 4.martā, uzsvēra semināra par darba vidē balstītām mācībām dalībnieki, atzinīgi vērtējot pieaugošo darba devēju interesi un iesaisti. 

Atklājot semināru, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece Inta Šusta aicināja novērtēt to, ka "dzīvojam profesionālās izglītības zelta laikmetā, jo interese par to ir visur".

Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga dalījās izglītības iestādes veiksmīgajā pieredzē, īstenojot darba vidē balstītās mācības sadarbībā ar uzņēmējiem un pašvaldībām, uzsverot, ka uzņēmēji ir kļuvuši ieinteresētāki. "Darba vidē balstītas mācības ir progresīva un laba lieta, uzņēmēji un skolas ir ieinteresēti," piebilda D.Vanaga.

Arī paši uzņēmēji atzinīgi vērtē iespēju pašiem līdzdarboties un iesaistīties nepieciešamo darbinieku sagatavošanā. Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere atzīmēja, ka lielākā daļa audzēkņu pēc tam turpina strādāt nozares uzņēmumos, informē Laura Zaharova, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos.

Seminārā piedalījās arī Starptautiskā darba organizācijas eksperti Maikls Aksmans (Michael Axmann) un Marta Kakhola (Marta Makhoul). Maikls Aksmans iepazīstināja ar starptautisko pieredzi darba vidē balstīto mācību īstenošanā. Eksperts uzsvēra, ka darba devējiem ieguvums no šādām mācībām vienmēr ir lielāks nekā izmaksas. Šādi darba devēji var sagatavot sev jaunos speciālistus ar nepieciešamajām prasmēm. Viņaprāt, apsveicami ir Latvijas centieni darba vidē balstīto mācību ieviešanā.

Tāpat seminārā bija iespēja uzklausīt pašus audzēkņus, kuri ir iesaistījušies darba vidē balstītu mācību procesā. Jaunieši no Ogres tehnikuma kā lielāko ieguvumu minēja iespēju mācīties ne tikai teorētiski, bet arī praktiski strādāt kopā citiem darbiniekiem reālā darba vidē. Tas devis viņiem iespēju piedalīties Imanta Ziedoņa Murjāņu mājas restaurācijā.

Semināra dalībnieki vērtēja arī Eiropas Savienības fondu atbalstu, tai skaitā darba devējiem, darba vidē balstīto mācību īstenošanai. Seminārā piedalījās arī Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas speciālisti un pārstāvji no citām organizācijām, profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Pirmie seši darba vidē balstītu mācību pilotprojekti tika īstenoti 2013./2014. mācību gadā piecās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās profesionālās izglītības iestādēs - Ventspils Tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, Jelgavas tehnikumā un Valmieras profesionālā vidusskolā, kā arī pašvaldības padotībā esošajā Jelgavas Amatu vidusskolā. Šīs profesionālās izglītības iestādes, īstenojot darba vidē balstītas mācības, tagad veiksmīgi nodrošina iesaistītajiem audzēkņiem ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti. Savukārt uzņēmumi var sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām.

Semināru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju Eiropas Savienības "ERASMUS+" programmas projekta "Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā" ietvaros (National Autorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)). Semināra mērķis bija popularizēt un skaidrot dažādām iesaistītajām mērķa grupām Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā tiesiskā regulējuma projekta darba vidē balstīto mācību jomā konceptuālās pieejas un rosināt diskusijas šī topošā tiesiskā regulējuma pilnveidei.