PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

11798.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Šogad ievērojami pieaudzis Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) saņemto pieteikumu skaits Latvijas valsts stipendijām studijām un pētniecībai. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad aģentūra saņēma 162 pieteikumus, interese ir gandrīz dubultojusies, sasniedzot 316 ārvalstnieku pieteikumus.

Šī gada konkursā saņemti 230 pieteikumi studijām un 86 - pētniecībai Latvijā. Pēdējos piecus gadus aģentūra saņēmusi vidēji 150 pieteikumus studijām un 14 pieteikumus pētniecībai gadā. Pagājušā gadā šis skaits bija attiecīgi 137 un 25 iesniegumi. Šobrīd norit pieteikumu vērtēšana, kas noslēgsies jūnija sākumā, informē Kristīne Keiča, VIAA pārstāve.

Vislielāko interesi izrādījuši Uzbekistānas iedzīvotāji - saņemti 15 pieteikumi pētniecībai un 54 - studijām. Seko Kazahstāna ar attiecīgi 8 un 21 pieteikumu un Gruzija ar 14 pieteikumiem pētniecībai un 13 - studijām. No Tadžikistānas saņemti kopumā 19 pieteikumi, tāpat kā no Vācijas. Mazliet mazāk iesniegumu ir no Lietuvas - 16, kā arī Zviedrijas un Ķīnas - no katras pa 14 pieteikumiem. Devītajā vietā pēc pieteikumu skaita ierindojas Turcija ar 13, bet desmitajā - Portugāle ar 9 pieteikumiem.

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem valsts stipendijas apmērs ir 500 eiro mēnesī, bet doktorantūras studentiem - 670 eiro mēnesī. Pētnieki, kuri veic savus pētījumus Latvijas augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās, var saņemt stipendiju 30 eiro dienā un 300 eiro mēnesī naktsmītnes izdevumu segšanai laika periodā līdz pieciem mēnešiem.

Viens no faktoriem, kas ietekmējis intereses pieaugumu par Latvijas valsts stipendijām, ir pieteikšanās kārtības vienkāršošana, jo VIAA ieviesusi elektronisko pieteikšanās sistēmu, kas ļauj ērtāk iesniegt dokumentus.

Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas pētniecībai dod iespēju dažādu jomu pētniekiem no dažādām valstīm gūt praktisku sadarbības pieredzi.

Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz starpvaldību noslēgtajiem līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa - tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām. Pēc VIAA rīcībā esošās informācijas, Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties studijām un pētniecībai 20 dažādās valstīs.