PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Piedzīvojumu terapija - novitāte Latvijā sociālajā darbā ar pusaudžiem
Piedzīvojumu terapija - novitāte Latvijā sociālajā darbā ar pusaudžiem
Foto: Biedrība "Adventure Therapy Latvia"
Piedzīvojumu terapijas programma pusaudžu izaugsmei ar nosaukumu "Piedzīvo" ir godam noslēgusies ar divu dienu solo kanoe laivu ekspedīciju Gaujā. Šāda veida programmas darbā ar jaunatni, lai uzlabotu viņu psihisko, sociālo un fizisko labklājību, ir pieaugoši populāras visā pasaulē, starp pasaules valstīm izceļoties Jaunzēlandei un Kanādai. Latvijā tā ir novitāte darbā ar jauniešiem. Piedzīvojumu terapija piedāvā iespējas, kas terapijas kabinetā nav pieejamas, tās ir veselības, labbūtības un pašizaugsmes veicināšana, izmantojot piedzīvojumus brīvā dabā.

Atsaucoties Siguldas novada pašvaldības sadarbības aicinājumam, nodibinājums “R.R. fonds” un biedrība “Adventure Therapy Latvia” īstenoja pilotprojektu Siguldas novadā ar mērķi sniegt psihoemocionālu atbalstu un preventīvu darbu ar Sociālā dienesta redzeslokā esošajiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem, kuri ikdienā saskaras ar dažāda veida sociālām grūtībām. Janvārī dalību 6 mēnešu garā programmā uzsāka 12 Siguldas novada jaunieši, lai pusgada garumā dotos 5 kopīgos piedzīvojumos ar terapetisku nolūku - iepazīšanās pārgājienā, ekspedīcijā ar meža slēpēm, augsto un zemo virvju programmas piedzīvojumā, velobraucienā ar elektrovelosipēdiem un līdzsvara attīstības  treniņu, kā arī noslēguma solo kanole laivu braucienā ar nakšņošanu mežā pašu iekārtotā apmetnē. Piedzīvojumu vadītāji no oragnizācijām “Sense Of Team”, “The Latvian Element” un “Māksla Labsajūtai” norāda, ka tie nav atpūtas vai izklaides braucieni, jo katru reizi tiek strādāts, lai sasniegtukatra individuālos mērķus un kopīgu grupas mērķi. Ar katru dalībnieku pirms un pēc programmas notiek individuālas sarunas ar mākslas terapeiti, lai sākotnēji izvērtētu iespējamās grūtības un jaunieša pieejamos resursus, izvirzītu mērķus emocionālās inteliģences pilnveidošanai, kā arī noslēgumā izvērtētu ieguvumus.

Sociālā jomā jaunieši uzrādījuši pozitīvus rezultātus – uzsverot augušo pārliecību par savām spējām, socializēšanās nozīmi, saņemto atbalstu un iedrošinājumu no grupas biedriem un piedzīvojumu terapijas speciālistiem. Kāds ir atguvis spēju uzticēties cilvēkiem, kā arī apguvis veselīgu robežu savstarpējās attiecībās nospraušanas veidu, kādam citam ir mazinājušās bailes, savukārt, cits saņēmis pozitīvu pieredzi komunikācijā, tādējādi pieaugusi vēlme pēc socializēšanās. Emocionālā jomā visi jaunieši uzsver savu izaugsmi, ka ir kļuvuši atvērtāki un pārliecinātāki, stāstot par sevi un atpazīstot savas emocijas. Jauniešu izvērtēšana veikta ar mākslas terapijas metodēm, strukturēto interviju, kā arī dzīves prasmju aptauju. Izvērtēšanā jaunieši būtiski uzsvēra arī jaunapgūto praktisko iemaņu nozīmi – tūrisma inventāra izmantošanu, slēpju, laivas un elektrovelosipēda braukšanas un lietošanas prasmes.

Pilotprojektā iesaistītās puses piedzīvojumu terapiju atzīst kā interesantu un ļoti radošu metodi, lai jaunieti aicinātu strādāt pie savu resursu atklāšanas, to izmantošanas dzīvē un emocionālās inteliģences pilnveidošanas. Metode tika atzīta arī kā parocīgs veids, lai tuvinātu sociālā darbinieka attiecības ar pusaudzi, palīdzot speciālistam atklāt patiesās grūtības jaunieša dzīvē.

Pieredze jauniešiem projektā tika organizēta grupā, lai ietvertu tādus sociālos komponentus kā koncentrēšanās uz veselīgu attiecību, sociālo prasmju un pārliecības attīstīšanu. Darbošanās grupās ļāva pieredzēt personisko un savstarpējo vienošanos, varas dalīšanu, lēmumu pieņemšanu, savstarpēju atgriezenisko saiti un atbalstu.

Vienlaicīgi, novada sociālā dienesta darbinieces darbā ar ģimeni un bērniem  vēroja  pārmaiņas jauniešu motivācijā un/vai attiecībās ģimenēs, kā arī motivēja jauniešus piedalīties notikumos starpposmos. Neskatoties uz to, ka vairāki jaunieši pārtrauca dalību projektā motivācijas trūkuma vai apstākļu dēļ, lielākā daļa jauniešu ir izrādījuši vēlmi piedalīties arī turpmākos jauniešiem paredzētos notikumos novadā. Turpināsies sociālā dienesta darbs ar ģimenēm, tāpat arī vairākiem jauniešiem ir piesaistīti vai tiek meklēti mentori, lai turpinātos nepieciešamā atbalsta sniegšana.

Dalībniekiem tika nodrošināts tūrisma ekipējums, lai piedalītos piedzīvojumos dabā un turpinātu tos arī pēc programmas ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem. Liels paldies projekta atbalstītājiem –  nodibinājumam “R.R. fonds” un uzņēmumiem “EazyBI” un “Euro Live Technologies”, kas saskatīja potenciālu ar piedzīvojumu terapijas aktivitātēm sniegt nepieciešamo psihoemeocionālo atbalstu pusaudžiem, kuri ne vienmēr ir gatavi apmeklēt terapeita kabinetu.

Rezultāti un secinājumi no piedzīvojumu terapijas pilotprojekta Siguldas novadā.