PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

Pieejams Skola2030 pašmācības e-kurss skolotājiem
Pieejams Skola2030 pašmācības e-kurss skolotājiem
Foto: Skola2030
Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācības veidā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus.

Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40h laika,  iesakām to apgūt 6 nedēļās.

Apgūstot šo Skola2030 e-kursu, tā dalībnieki:

·              varēs labāk izprast un izskaidrot, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju;

·              atsvaidzinās zināšanas par to, kādi apstākļi un procesi ietekmē skolēnu mācīšanos;

·              plānos mācību stundu ar mācīšanos iedziļinoties, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus skolēniem nepieciešamos mācību notikumus;

·              izmantos atpakaļvērstās plānošanas principus, lai izvirzītu mācību priekšmeta programmā balstītus sasniedzamos rezultātus visām viena temata mācību stundām;

·              precizēs, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam, un analizēs tās izpausmes dotos piemēros un savā pieredzē;

·              izplānos vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam savās stundās, izmantojot atpakaļvērsto plānošanu;

·              domās un plānos, kā saviem skolēniem efektīvi mācīt stratēģijas;

·              plānos diferencētas mācības, lai mērķtiecīgi iekļautu visus bērnus;

·              reflektēs par savu mācīšanās pieredzi tiešsaistē.

"Pirmo reizi šādā veidā apguvu piedāvāto materiālu. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka, mācoties lektora vadībā, ir vieglāk izprast materiālu, bet pēc šīm e-mācībām savu viedokli mainīju. Ja man kaut kas nav saprotams, es varu atgriezties pie attiecīgajiem jautājumiem vairākas reizes, kamēr iegūstu atbildes (pati tās atrodu). Tas bija liels izaicinājums, bet patīkams," ar savu pieredzi, aprobējot Skola2030 e-kursu, dalās Ārija Bukeviča, Ropažu novada vidusskolas skolotāja.

Mācību plāns e-kursa apguvei varētu būt, piemēram, šāds:

 1. Nedēļā “Ievads”. E-kursa uzsākšana un tā apguvei nepieciešamais. Aizņems aptuveni 1,5h, papildus saruna ar kolēģiem, kas e-kursu apgūst tajā pašā laikā. Šis ir laiks, kad skolotāji viens otru var atbalstīt e-kursa vides apguvē, iemācīties, kā ar to strādāt.
 2. Nedēļā “Pilnveidotais mācību saturs un pieeja. Ievads”. Kopā aizņem aptuveni 8-10h, papildus saruna ar kolēģiem par šajā nedēļā paveikto.
 3. Nedēļā “Plānošana”. Aizņem aptuveni 8-10h, papildus saruna ar kolēģiem par paveikto.
 4. Nedēļā “Vērtēšana”. Aizņem aptuveni 8-10h, papildus saruna ar kolēģiem par paveikto.
 5. Nedēļā “Mācību process (īstenošana)”.  Aizņem aptuveni 8-10h, papildus saruna ar kolēģiem par paveikto.
 6. Nedēļā iesāktā pabeigšana un “Nobeigums”. Aizņems aptuveni 0,5h, papildus kopīga refleksija ar kolēģiem par e-kursā paveikto un attālinātas mācīšanās pieredzi.

Veiksmīgai e-kursa mācību pieredzei skolās ieteicams veidot mācīšanās komandas, kuru darbība varētu būt, piemēram, šāda:

 1. Vairāki skolotāji vienojas, ka ir gatavi uzsākt un apgūt e-kursu vienā un tajā pašā laika periodā.
 2. Mācīšanās komanda izpēta e-kursa uzbūvi un vienojas par plānu ar termiņiem, kurā katru e-kursa moduli apgūt.
 3. Vienojas par tikšanās reizēm, kad apspriest paveikto. Sākumā iesakām tikties pēc katras nodarbības.
 4. Apgūst e-kursu - pilda uzdevumus, veic tur aprakstītos darbus. To var darīt gan individuāli mājās sev ērtā laikā, gan visi vienlaicīgi, piemēram, skolas datorklasē. Būtiski, lai katrs skolotājs katru uzdevumu veic individuāli, nevis visi kopā pie viena datora.
 5. Kad pirmā e-kursa nodarbība ir apgūta, satiekas klātienē un dalās ar e-kursā paveiktajiem darbiem, diskutē par piedāvāto tēmu saistību ar savu pieredzi. Vienojas, kā apgūto stiprināt ikdienas praksē sadarbojoties.
 6.  Vienojas par turpmāko darbu un, ja nepieciešams, pielāgo e-kursa apguves plānu un termiņus.

Skola2030  tiešsaistes mācībām “E-kurss skolotājiem” reģistrēties un to apgūt varat ŠEIT.

Skola2030 atgādina, ka līdzīgs kurss tiešsaistē pirmsskolu pedagogiem jau ir pieejams, līdz šim to apguvuši 4478 pirmsskolas pedagogu. Tas atrodams augstāk minētajā interneta adresē zem nosaukuma “Pašmācības kurss - skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz [email protected]!