PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

10118.jpeg
Foto: inspirestock / 123RF
Saeima vakar, 5.maijā,  pieņēma grozījumus Izglītības likumā, pastiprinot prasības izglītības iestāžu telpām, lai nodrošinātu izglītojamo tiesības uz drošu vidi.

Noteikts, ka izglītības iestāžu un institūciju telpām, īstenojot izglītības programmas, ir jāatbilst noteiktām būvniecības, higiēnas un drošības prasībām. Par to Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) būs jāpārliecinās, pamatojoties uz oficiālā valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem.

Izmaiņas Izglītības likumā tika izstrādātas, lai precizētu Izglītības iestāžu reģistrā iekļaujamo informāciju, izslēgtu aktualitāti zaudējušo Valsts izglītības informācijas sistēmas definīciju un lai noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā IKVD izsniedz, pagarina termiņu vai anulē sertifikātu pedagoga privātprakses sākšanai. Valdībai deleģēta kārtības noteikšana, kādā IKVD izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā termiņu vai anulē to.

Likumā būs ierakstīts, ka izglītības programmas tiek īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Jau līdz šim likumā minēts, ka izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, informē ziņu aģentūra LETA.

Likumā veiktas arī citas izmaiņas.