PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

12029.jpeg
Atbalstam par augļu, dārzeņu un piena piegādi izglītības iestādēm no 2017./2018. mācību gada ir izstrādāti jauni nosacījumi.

Tie paredz, ka 10.-12.klases skolēni turpmāk vairs nevarēs saņemt pienu par pazeminātu cenu, kā tas bija līdz šim programmā "Skolas piens". To paredz valdības šodien apstiprinātie noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm.

Programmas "Skolas piens" un "Augļi skolai" no gaidāmā mācību gada tiks apvienotas vienā programmā, un apvienotā skolu atbalsta programma darbosies ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem. Jaunie nosacījumi paredz, ka bērnudārzu audzēkņi un vispārējo izglītības iestāžu 1.-9. klašu skolēni arī turpmāk tāpat kā līdzšinējā "Skolas piena" atbalsta programmā varēs saņemt pasterizētu piena bez saldinātājiem, cukura un citām piedevām bez maksas. Savukārt 10.-12.klases skolēni samazinātā finansējuma dēļ vairs nevarēs saņemt pienu par pazeminātu cenu, kā tas bija līdz šim. Izglītojamie turpmāk par samazinātu cenu vairs nesaņems kefīru, jogurtu un dažus citus piena produktus.

Līdzšinējās programmas "Augļi skolai" mērķauditorija tiek paplašināta ar pirmsskolas izglītojamajiem, kuri turpmāk varēs saņemt svaigus augļus un dārzeņus.

Produktiem arī turpmāk jāatbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām (augļiem un dārzeņiem tikai zaļās krāsas norādes prasības) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām. Augļiem un dārzeņiem jāatbilst integrētās audzēšanas prasībām. Transportēšanas attālumus no ražošanas vietas līdz izglītības iestādei nedrīkstēs pārsniegt 300 kilometrus. Produktu izdale izglītojamiem notiks trīs reizes nedēļā. Piens būs jāsāk izdalīt, sākot no 1. oktobra, un augļi un dārzeņi, sākot no 1. novembra.

Produktu ražotājiem turpmāk pirms kārtējā mācību gada sākuma būs jāinformē Lauku atbalsta dienests (LAD) par interesi piedāvāt savus produktus atbalsta programmā. Tāpat atbalsta pretendentam turpmāk katru gadu līdz 10. septembrim būs jāiesniedz iesniegums dalībai atbalsta programmā, norādot atbalsta produktu veidus un to ražotājus, izglītības iestādes, kurām plānots piegādāt produktus, izglītības iestādes apliecinājumu, ka tā piekrīt attiecīgo produktu piegādei no konkrētajiem ražotājiem. Produktu ražotājiem, izglītības iestādēm un potenciālajiem atbalsta pretendentiem starpā būs jāvienojas, kurš uzņemsies ar dokumentu iesniegšanu saistīto administratīvo slogu un arī saņems atbalstu programmā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pretendentam atbalstu izmaksās, pamatojoties uz atbalsta iesniegumu un darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, kases čeku vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu numurētu kvīti, vai bankas maksājuma uzdevumu, vai bankas izsniegtu attaisnojuma dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti.

Atbalsta programmā turpmāk ļoti liels uzsvars tiks likts uz bērnu un viņu ģimenes locekļu izglītošanu par lauksaimniecību un dažādām lauksaimniecības ražošanas metodēm, par reģionam raksturīgiem produktiem, par veselīgu uzturu, par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu. Papildu izglītojošo pasākumu īstenošana un izglītojoša rakstura publicitātes pasākumu īstenošana būs Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģiju fakultātes (PTF) pārziņā, kam jāizstrādā dažādus līdzekļus izglītojošu pasākumu īstenošanai, lai bērni un pieaugušie tiktu izglītoti par lauksaimniecības jautājumiem.

Turpretī atbalsta programmas izvērtēšana tiek deleģēta BIOR. LAD, atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, nosūtīs BIOR sagatavoto izvērtējumu Eiropas Komisijai.

Saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem katrai dalībvalstij tiek piešķirta garantēta budžeta aploksne atbalsta programmas īstenošanai, nodalot finansējumu skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem un skolām paredzētam pienam. Latvijai jaunajā atbalsta programmā garantētā budžeta aploksne katram mācību gadam ir 1,334 miljoni eiro, no kā augļiem un dārzeņiem piešķirti 633 700 eiro un pienam - 700 300 eiro. Taču 2017./2018. mācību gadā, pamatojoties uz Latvijas iesniegto finansējuma pieprasījumu un EK veikto pārdalījumu, Latvijā augļiem un dārzeņiem būs pieejams 831 100 eiro un pienam 745 500 (kopā 1,577 miljoni eiro).

Arī turpmāk apvienotajā atbalsta programmā Latvija papildinās programmas finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, ik gadus piešķirot 2,89 miljonus eiro. Valsts līdzfinansējuma līdzekļi tiks izlietoti gan produktu izdales budžeta papildināšanai, gan arī papildu izglītojošo pasākumu un programmas izvērtēšanas līdzfinansēšanai.

Noteikumi "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informē aģentūra LETA.