PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” ietvaros notiek prototipa validēšana
Projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” ietvaros notiek prototipa validēšana
Foto: pexels
Sadarbībā ar skolām uzsākta prototipa validēšana, diskusijā par pirmajiem rezultātiem iesaistās skolu vadības. Š.g. 17.augustā profesionālās pilnveides programmas “Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā” ietvaros diagnosticējošo darbu (digitālā versijā) rezultāti apspriesti ar 18 skolu vadības komandām, t.sk., 5 skolām, kurās tika veikta diagnosticējošo darbu validēšana.

Aktuālais 3. aktivitātē – prototipa izstrāde atgriezeniskas saites sniegšanai un skolenu snieguma uzlabošanai lasītprasmes un rēķinpratības apguve

Pēc veiktās diagnosticējošo darbu digitālās versijas validēšanas pilnveidota skolotāja un skolēna lietotāju saskarne.

Izveidota demo vide testelementu/uzdevumu veidotājiem, paredzot iespēju pārbaudīt uzdevumu digitālo versiju funkcionalitāti un precizitāti.

Izveidots backoffice modulis, kurš prototipa validēšanas brīdī ekspertiem ļauj sekot līdzi uzdevumu izpildes rādītājiem klasēs un skolās.

Izveidots modulis, kurš paredzēts izpildīto digitālo uzdevumu manuālai labošanai ekspertu līmenī.

Sagatavota darbu sagatavošanas un izpildīšanas sistēmā instrukcija skolotājiem un skolēniem.

4. aktivitāte - prototipa validēšana

Apmācīti 6 digitālo testelementu vērtēšanas eksperti lietot sistēmā izveidoto uzdevumu vērtēšanas moduli.

Eksperti novērtējuši prototipa validēšanas laikā iegūtās skolēnu atbildes 3 rēķinpratības darbos (matemātika, dabaszinātnes) un 3 tekstpratības darbos (vēsture, dabaszinātnes, latviešu valoda). Ekspertu vērtējumu paredzēts izmantot automātiskā klasifikatora apmācīšanai, lai 2 prototipa validēšanas ciklā būtu iespējams uzdevumus ar atvērtajām atbildēm vērtēt automātiski.

Izvērtēti prototipa un diagnosticējošo darbu digitālo versiju validēšanas rezultāti, identificējot skolēnu sniegto atbilžu ievākšanas tehniskos ierobežojumus, sagatavoto uzdevumu saturiskās un digitalizācijas laikā radušās nepilnības, atgriezeniskās saites aprēķināšanas algoritma trūkumus.

Veikts rēķinpratības uzdevumu audits, lai identificētu nepieciešamos uzdevumu saturiskos uzlabojumus atbilstoši izveidotajam rēķinpratības konstruktam, uzsākot prototipa 2. validācijas ciklu.

Precizēti rēķinpratības uzdevumi (papīra versijā) prototipa un digitālo uzdevumu 2. validācijas cikla vajadzībām.

5. aktivitāte - pastāvīgas izplatīšanas aktivitātes

Sagatavots pieteikums (abstrakts) ICERI2022 (15th annual International Conference of Education, Research and Innovation) konferencei Seviļā, Spānija. Pieteikuma tēma “Towards the Development of an Online Diagnostic Assessment and Automated Feedback System to Support Students Literacy and Numeracy Learning”.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png