Turpinās BICTSeMS platformas izstrāde, notiek darbs pie lietotājsaskarsnes un  lietotāja pārvaldības komponenšu, kā arī pie risinājuma adapteru pieslēgumu izstrādes.

Kopā ar RTU ir izstrādāta zinātniskā publikācija žurnālam Baltic Journal of Modern Computing "Use Cases and Design of an Intelligent Intrusion Detection System".

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.