Turpinās darbs pie BICTSeMS platformas izstrādes un tās validācijas. Tiek izstrādātas vairākas lietotāja saskarsnes komponentes, t.sk. draudu novēršanas, platformas resursu un iestatītjumu,  topoloģijas modelēšanas un de-anonimizācijas komponente.

Notiek līgumpētījuma veicēja pārraudzība, kas ietver modeļa veiktspējas kalibrācijas un platformas validācijas, paplašinot testa scenārijus un uzlabojot modeļu precizitāti.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.