Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Izglītības likuma pārejas noteikumu 60.punktu, kas nosaka ka terminu "internātskola" no Izglītības likuma izslēgs ar 2019.gada 1.augustu.

Izglītības iestādi sauks bērnu ķirurga profesora A. Bieziņa vārdā. Pēc viņa iniciatīvas 1957.gadā bijušās Meža skolas telpās Raiskuma muižā pirmo reizi valstī izveidoja speciālu skolu bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem, bērniem, kas sirga ar bērnu trieku jeb poliomielītu, informē aģentūra LETA.

Skola plāno saglabāt iepriekšējo darbības profilu, veikt nepieciešamās izmaiņas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas norādītajam, lai saglabātu valsts mērķdotāciju skolas izglītības programmu īstenošanai un uzturēšanai.