Paredzēts, ka skolēni par pusdienām skolā varēs elektroniski norēķināties ar šīs kartes palīdzību, informē ziņu aģentūra Leta.

Dome atbalstīja grozījumus 2014.gada lēmumā Par personalizēto viedkarti Skolēna e-karte, apstiprinot līgumu par skolēnu e-kartes ieviešanu un uzturēšanu sadarbībā ar SIA Rīgas satiksme.

Rīgas pilsētas izpilddirektors tiek pilnvarots noslēgt ar Rīgas satiksmi līgumu par šo projektu.

Par minēto jautājumu balsot atturējās 14 opozīcijas deputāti, skaidrojot, ka liela daļa jautājumu, kas skar šī projekta attīstību, nav skaidri.

Kā ziņots, no nākamā gada 1.janvāra visās 115 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītība iestādēs ar Rīgas satiksmes skolēna e-karti varēs norēķināties par pusdienām Rīgas skolās, savukārt bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm nodrošinās bezmaksas ēdināšanu.

Speciālu validatoru jeb terminālu iegāde un uzstādīšana Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Rīgas satiksmes skolēnu e-kartes funkcijas nodrošināšanai ēdināšanas pakalpojumu apmaksā kopumā izmaksās 145 000 eiro, un šīs izmaksas segs SIA Rīgas karte.

Skolēna e-kartes projekts paredz terminālu uzstādīšanu visās 115 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītība iestādēs. Ēdināšanas pakalpojumu apmaksu ar skolēna e-karti plānots sākt ar 2015.gada septembri, iesaistot pilotprojektā 15 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, bet līdz 2016.gada 1.janvārim, projektu paplašinot, atlikušās Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.