PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Rīgas Stradiņa universitāte studentu brīvprātīgo darbu pielīdzinās mācību praksei un atbalstīs ar stipendiju
Rīgas Stradiņa universitāte studentu brīvprātīgo darbu pielīdzinās mācību praksei un atbalstīs ar stipendiju
Foto: pexels
Lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mazināt Covid-19 infekcijas izplatību, Rīgas Stradiņa universitātes studenti un rezidenti šobrīd aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā veselības aprūpes iestādēs. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) studentu brīvprātīgo darbu pielīdzinās mācību praksei un brīvprātīgos atbalstīs ar stipendiju. Visi ārstniecības iestādēs brīvprātīgi strādājošie RSU studenti ir Covid-19 droši.

“Rīgas Stradiņa universitāte lepojas ar saviem studējošajiem, jo esam sociāli atbildīga universitāte! Esam gandarīti par mūsu studentu atbildības izjūtu valstij tik grūtajā brīdī. Rīgas Stradiņa universitātes studējošie to bija apliecinājuši arī iepriekš Covid-19 izplatības kritiskajā situācijā pagājušā gadā un šogad pavasarī,” uzsver Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons, norādot, ka tieši tāpēc universitāte ir lēmusi pēc iespējas plašāk atbalstīt un godalgot studentu pašaizliedzīgo ieguldījumu.

Atbalstot savu studējošo iniciatīvu, RSU ir lēmusi, ka studentu darba vidē iegūtās prasmes un kompetences tiks pielīdzinātas studiju kursa daļai, praksei vai studenta nopelni tiks augstu novērtēti arī citā veidā, par to lemjot katrai fakultātei atsevišķi, piemēram, paaugstinot attiecīgā klīniskā cikla noslēguma eksāmena vērtējumu par vienu balli.

Ņemot vērā personāla trūkumu veselības aprūpes sistēmā, RSU nolēmusi studentus atbalstīt arī finansiāli. RSU izveidojusi stipendiju fondu medicīniskās izglītības un veselības aprūpes programmas studējošajiem, kas brīvprātīgi iesaistījušies darbā veselības aprūpes iestādēs Covid-19 infekcijas apkarošanā. Stipendiju fondam novirzīti 140 000 eiro no RSU ietaupītajiem un pašu pelnītajiem līdzekļiem.

Stipendijai varēs pieteikties studējošais, kas ārkārtas situācijas laikā veica brīvprātīgo darbu slimnīcās un kura darbu attiecīgās fakultātes dekāns vai viņa dibinātā komisija ir atzinusi par pielīdzināmu mācību kursa daļai vai citādi vērtējusi kā godalgojamu. Lēmumu par stipendiju izmaksu apstiprinās speciāli izveidota RSU komisija, kuras sastāvā darbosies arī studentu pārstāvji.

RSU docētāji, studējošie un rezidenti ir sociāli atbildīgi un regulāri brīvprātīgi iesaistās sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā.

Par Rīgas Stradiņa universitāti

Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājaslapā www.rsu.lv