Ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasēm) programma piedāvā matemātikas un svešvalodu (pirmās un otrās) padziļinātu apguvi, fizikas un ķīmijas stundas ar eksperimentiem un projektu darbiem, sākot ar 7.klasi.

Ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.klasēm) saturs tiek īstenots astoņos mācību priekšmetu komplektos:

  • Ekonomika, starptautiskās attiecības un politoloģija (padziļināti – Angļu valoda II, Vēsture II, Sociālās zinātnes II);
  • Ekonomika un finanses (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Sociālās zinātnes II)
  • Mediji un producēšana (padziļināti – Angļu valoda II, Vēsture II, Kultūra un māksla II);
  • Vispārīgā medicīna (padziļināti – Angļu valoda II, Ķīmija II, Bioloģija II);
  • Medicīniskās tehnoloģijas (padziļināti – Angļu valoda II, Ķīmija II, Fizika II);
  • Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Programmēšanas II);
  • Inženierzinātnes (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Fizika II);
  • Dizains un informācijas tehnoloģijas (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Dizains un tehnoloģijas II).

 

Lai iestātos 7. un 10.klasē pretendentiem jākārto apvienotie iestājpārbaudījumi 2022.gada 14.maijā (7.klasē) un 2022.gada 3.jūnijā (10.klasē).

Papildus informāciju meklējiet ģimnāzijas mājas lapā vai zvanot pa tel. (+371) 67570888,  (+371) 67474116.

Reklāmraksts