PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

RSU supervīzijas maģistranti piedāvā bezmaksas palīdzību skolotājiem un mediķiem
RSU supervīzijas maģistranti piedāvā bezmaksas palīdzību skolotājiem un mediķiem
Foto: RSU
Pandēmijas radītās negatīvās sekas īpaši smagi izjūt palīdzošo profesiju pārstāvji, kas pakļauti lielam emocionālajam stresam un izdegšanas riskam. Latvijas mediķi ir pirmajās rindās cīņā pret COVID-19, un arī skolotāji saskaras gan ar infekcijas nodarīto postu, gan ar ierobežojumu sekām. Lai viņiem sniegtu profesionālu atbalstu, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Karjeras centrs martā piedāvās maģistrantūras studiju programmas Supervīzija studentu bezmaksas attālinātas konsultācijas.

Pieteikties aicināti visi mediķi un skolotāji, kuriem nepieciešams konsultācijas ar profesionālo dzīvi saistītos jautājumos, piemēram, profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, kā arī daudzos citos jautājumos, kas aktualizējas ikdienas darbā. Pieteikšanās konsultācijām RSU mājaslapā, vietu skaits – ierobežots.

“Palīdzošo profesiju pārstāvji, pie kuriem skaitāmi arī mediķi un skolotāji, arī pirms pandēmijas bija pakļauti lielai emocionālajai slodzei, stresam un izdegšanas riskam. Tagad šie negatīvie faktori ir pastiprinājušies. Supervīzija ir akūti nepieciešama krīzes situācijās un tad, kad ir kādas izdegšanas pazīmes. Tomēr vislabāk palīdzību meklēt jau pirms šādu situāciju rašanās. Pieredze un pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri savlaicīgi un regulāri apmeklē supervīzijas, ir pakļauti mazākam izdegšanas riskam un dabā ar klientu ir empātiskāki,” uzsver RSU studiju programmas Supervīzija vadītāja Baiba Pumpiņa. “Priecājamies, ka mūsu maģistrantūras studenti, kas teju tūlīt uzsāks savas profesionālās darba gaitas, ar savām zināšanām un prasmēm iesaistās pandēmijas negatīvo seku mazināšanā.” 

Attālinātās supervīzijas maģistrantu konsultācijas organizēs RSU Karjeras centrs, kas jau kopš pandēmijas sākuma pērn pavasarī meklē jaunas iespējas, kā studenti varētu praksē pielieto savas prasmes un zināšanas. “Sākoties Covid-19 uzliesmojam, kad kļuva arvien grūtāk nodrošināt prakses vietas studentiem, sākām meklēt iespējas šajā virzienā. Palīdzam organizēt prakses ne tikai supervīzijas studentiem, bet citām studiju programmām. Plānojam to darīt arī turpmāk, jo praktisko iemaņu apgūšana ir RSU studiju programmu svarīga sastāvdaļa – tā palīdz jaunajiem speciālistiem pilnvērtīgi uzsākt profesionālās dzīves gaitas,” stāsta RSU Karjeras centra konsultante Baiba Prauliņa.

RSU profesionālā maģistra studiju programma Supervīzija izveidota 2013. gadā, un tā bija pirmā Latvijā izveidotā studiju programma, kas ļāva iegūt supervizora kvalifikāciju. Supervīzijas studiju process apvieno sevī gan akadēmisko zināšanu apgūšanu, īpašu nozīmi veltot pētniecībai, gan arī praktisku iemaņu trenēšanu, kur galvenā uzmanība veltīta supervizora personības pilnveidei. Vairāki programmas absolventi turpina studijas RSU doktorantūrā, savu pētniecisko darbu veltot supervizora profesijas pilnveidei un attīstībai. Programmas absolventi veiksmīgi sevi pierādījuši darba tirgū, strādājot savās privātpraksēs Latvijā un arī ārzemēs. Vairāk informācijas par studiju programmu RSU mājaslapā.