Kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120, baseinos peldētapmācības programmu īstenošanai uz vienu audzēkni būs jānodrošina 6 m2 pašreizējo 15 m2  vietā. Tas nozīmē, ka vienā peldētapmācības peldbaseinā, kas vidēji ir 40 m2, peldētprasmi vienlaicīgi varēs apgūt 7 audzēkņi (šobrīd - 3). Prasības pārējiem publiskas lietošanas peldbaseiniem netiek mainītas.

Grozījumi noteikumos paplašina arī ārtelpu sporta sacensību organizatoru loku – turpmāk sacensības ārpus telpām varēs organizēt jebkura persona, tajā skaitā, pašvaldības. Līdz šim sacensības varēja organizēt tikai Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijām vai to juridiskie biedri.

Tāpat tiek atcelts vecuma ierobežojums, no kāda bērni var piedalīties sporta sacensībās ārpus telpām – turpmāk sacensībās varēs piedalīties arī sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem. Pārējās epidemioloģiskās drošības prasības netiek mainītas.

Gadījumā, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniegs 120, attiecībā uz ārtelpu sporta sacensību organizatora juridisko statusu, sportistu vecumu, kā arī ūdens virsmas platības nodrošināšanu peldētapmācības programmās atkal būs piemērojams šobrīd Ministru kabineta noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” šodien, 2021. gada 14. jūlijā, apstiprināts valdībā un pieejams MK tīmekļvietnē.