PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 05. marts

Aurora, Austra

12299.jpeg
Valdība šodien apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam.

Finansējums sadalīts izglītības iestādēm šī gada septembrim-decembrim.

2017./2018.mācību gadā valsts budžeta mērķdotācija pedagogu algām visvairāk pieaugusi tajās pašvaldībās, kuru izglītības iestādes spējušas piesaistīt lielāku skaitu skolēnu, piedāvājot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību.

Finansējums 2017.gada četriem mēnešiem, salīdzinot ar šo pašu periodu 2016.gadā, būtiski jeb par vairāk nekā pusmiljonu eiro ir pieaudzis interešu izglītības programmu īstenošanai. Ņemot vērā bērnu skaita pieaugumu, palielinājies arī finansējums piecus un sešus gadus vecu bērnu pedagogu darba samaksai.

Kopējais finansējums pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam ir 351 786 916 eiro, bet šā gada četriem mēnešiem tiek sadalīti 118 101 162 eiro. Finansējuma sadali IZM veikusi, pamatojoties uz pašvaldību ievadīto un apstiprināto informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā - skolēnu skaitu izglītības pakāpē attiecīgajā teritorijā un izglītības iestādē īstenotajām mācību programmām uz 2017.gada 1.septembri. Mērķdotācijas sadalījums veikts valsts budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros un papildu finansējums nav nepieciešams.

Ministrijā skaidroja, ka šis ir jau otrais gads, kad finansējums pedagogu algām tiek aprēķināts saskaņā ar jauno pedagogu atalgojuma modeli, kuru ieviešot, ir uzsāktas būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmā. To mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti, veidot mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības vidi un nodrošināt pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, radot ilgtermiņa attīstības perspektīvas.

Mērķdotācijas apmēru katrai pašvaldībai ietekmē vairāku faktoru kopums - skolēnu skaita dinamika, kā arī izmaiņas noteiktajā skolotāju/skolēnu proporcijā, kas nodrošina taisnīga finansējuma sadali, tuvinot to reālajai situācijai, ko ietekmē demogrāfijas un migrācijas procesi. Pedagoga darba algu nosaka iestādes vadītājs atbilstoši izglītības iestādei piešķirtajai mērķdotācijai. IZM nodrošina valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, kas pamatā balstās uz diviem būtiskākajiem raksturlielumiem - skolēnu skaitu un aprēķinu, kas ir nepieciešams mācību programmas nodrošināšanai. Pašvaldības kā skolas dibinātāja pienākums un atbildība ir racionāls un efektīvs valsts piešķirtā finansējuma izlietojums pedagogu darba samaksai, rūpes gan par realitātei atbilstošu skolu tīklu, gan pedagoģiskā personāla skaitu, lai bērniem tiktu nodrošinātas kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas.

Lai izvērtētu jauno pedagogu darba samaksas modeli, 2016./2017.mācību gada laikā Izglītības un zinātnes ministrija analizēja Valsts izglītības informācijas sistēmā apstiprinātās pedagogu tarifikācijas un pašvaldību iesniegtos pārskatus par finansējuma izlietojumu un veica finanšu analīzi, informē aģentūra LETA. Rezultātā ministrija izstrādāja grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, kas sakārto un precizē prasības pedagogu algu likmēm un darba slodzei, mazinot darba samaksas nevienlīdzību starp vienādu darbu strādājošiem skolotājiem. Grozījumi valdībā tika apstiprināti šī gada 25.jūlijā, tāpat veicinot izglītības iestāžu autonomiju, kā arī nosakot stingrāku finanšu disciplīnu pašvaldībām saistībā ar valsts mērķdotācijas izlietojumu.

Pēc MK rīkojuma apstiprināšanas IZM šonedēļ pārskaitīs 45 243 015 eiro mērķdotāciju pašvaldībām pedagogu darba samaksai par septembri un oktobri, savukārt septembra vidū pašvaldības jau saņēma trešdaļu no septembrim aprēķinātā finansējuma - 8 941 169 eiro avansa izmaksai pedagogiem.