PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

9128.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Ja pedagogs par to pašu darba apjomu tajā pašā kvalitātē saņems mazāk, radīsies neapmierinātība nevis pret valdību, bet gan lielajām skolām pret mazajām skolām.

Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa atklāja, ka patiesībā, runājot arī par mazajām skolām, līdz galam nav pārliecības, ka situācija tur uzlabosies, informē ziņu aģentūra LETA.

Šobrīd konkrētajā modelī ir daudz nezināmo un, no Siguldas novada pašvaldības skatoties, ir arī daudzi riski. Pašvaldībai nav pārliecības, ka jaunais pedagogu darba samaksas modelis konkrēto izglītības iestāžu pedagogu finansiālo stāvokli attiecībā pret slodzi uzlabos. Tas, kas pedagogiem ir svarīgi, - lai nepasliktinātos lielo skolu pedagogu situācija.

"Siguldas novada pašvaldība līdz šim izmantoja sistēmu - lai mazās skolas varētu realizēt mācību plānu, tika pārdalīta mērķdotācija. Pašvaldība patiesībā jau šobrīd ir pasliktinājusi lielo skolu stāvokli, jo ir radīti iekšējie noteikumi, kādā veidā tiek sadalīta mērķdotācija, lai finansējuma pietiek arī mazajām skolām," uzskata L.Sausiņa.

"Mums nav pārliecības, ka pašvaldībā kaut vienā no skolām dzīve būs labāka. No pašvaldības viedokļa skatoties, ir risks, ka jaunajā finansēšanas modelī netiks finansēta pagarinātā dienas grupa un sociālais pedagogs, kas, viennozīmīgi, ir ļoti svarīgi skolās. Pastāv risks, ka tas turpmāk tiks uzlikts uz pašvaldības pleciem kā sociālais pakalpojums. Rodas jautājums - tas ir vai nav godīgi, tas ir vai nav pareizi?" neziņā ir priekšsēdētāja vietniece.

Tas, par ko viņai arī nav informācijas un pilnīgas pārliecības - kas notiek ar interešu izglītības finansēšanu. Līdz šim pie tā interešu izglītības apjoma, kas ir Siguldas novadā, daļu finansējām no mērķdotācijas, kas ir tieši tam paredzēta, bet daļu no tā sauktās pedagogu/skolu mērķdotācijas. Vai nākotnē šo principu varēs saglabāt vai, ja pašvaldība interešu izglītību gribēs saglabāt tādā pašā apjomā un kvalitātē, tas būs jālīdzfinansē no pašvaldības budžeta?

"Grūti pateikt, vai skolotāji izmaiņu dēļ ies prom no skolām. Iespējams, kāds no labajiem pedagogiem aizies. Daudzi pedagogi strādā pārliecības dēļ, viņiem patīk būt skolotājam un viņi negrib darīt citu darbu. Pedagogi ir ļoti pacietīgi. Bet, ja cilvēkam par līdzvērtīgu darbu atalgojums samazināsies, arī motivācija samazināsies, jo cilvēks jutīsies par kaut ko nosodīts. Ja sabiedrība un ekonomiskā situācija attīstās, nav pamata cilvēkam, ja vien viņš nav izdarījis ko sliktu, pasliktināt stāvokli. Ja būs situācija, ka atalgojumu pazeminās, pašvaldībā būs vājāk motivēti pedagogi," nobeigumā piebilda L. Sausiņa.