Šodien, 30.jūnijā, skolēni uzzinās kārtoto centralizēto eksāmenu rezultātus, informē Valsts izglītības satura centrs.

Skolēni sertifikātus varēs saņemt izglītības iestādēs, kā arī tie elektroniski būs pieejami Latvijas valsts portālā "Latvija.lv".

Saņemot eksāmenu rezultātus, vidusskolu absolventi varēs pieteikties studijām augstskolās, kas 11 Latvijas augstskolām, tāpat kā iepriekš, notiek portālā "Latvija.lv". Elektroniskā pieteikšanās studijām kādā no 11 augstskolām notiks līdz 12.jūlijam.

Šogad eksāmenus kārtoja aptuveni 16 000 skolēnu.