PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

10993.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Valsts izglītības satura centrs 2017.gadā organizē semināru ciklu “Beta” 9.-12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par dabas zinātnēm un datorzinātni.

Tāpat seminārs būs noderīgs skolēniem, kuri izstrādā pētnieciskos darbus dabas zinātnēs, vai arī savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm zinātnēm.

Pirmais seminārs notiks 2017.gada 28.janvārī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (Ķengaraga ielā 8, Rīgā), kurā institūta darbinieki iepazīstinās jauniešus ar aktualitātēm institūtā, veiks eksperimentus laboratorijās, sniegs ieskatu konfokālajā spektromikroskopijā, stāstīs par luminiscences parādību un tās pielietojumiem. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar organisko materiālu laboratoriju un apmeklēt laboratoriju tīrtelpas. Seminārs plānots no plkst.11.00 līdz 16.00. Izglītojamie aicināti pieteikties semināram līdz 2017.gada 10.janvārim, aizpildot anketu. Apstiprinājums par dalību seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pastu līdz 2017.gada 13.janvārim, informē Valsts izglītības satura centrs.

Informācija par plānotiem semināriem: 2017.gada 18.februārī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē notiks seminārs datorzinātnē, kurā interesenti lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiks iepazīstināti ar lielajiem datiem un modernajām datu bāzēm, atvērtajiem datiem un semantisko tīmekli, uzzinās par sensoru programmēšanu un prototipēšanu, interneta serveri un citām aktualitātēm datorikā. 2017.gada 25.martā Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā notiks seminārs “Beta” dabas zinātnēs. Seminārs tiks veltīts cilvēka veselībai un to ietekmējošiem faktoriem (piemēram, vides piesārņojums). LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra speciālisti iepazīstinās semināra dalībniekus ar dažādām ķīmiskām, fizikālām un bioloģiskām vides kvalitātes pētīšanas metodēm, stāstīs par sasniegumiem farmācijā. Par precīziem semināra norises laikiem un telpām februārī un martā, kā arī par pieteikšanos - informācija sekos. 

Jauniešu televīzijas Chaula.tv saruna: Skolēnus aicina pieteikties semināram "Beta"