Publicēti atbalsta materiāli skolotājiem darbam ar skolēnu pašvadības un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu. Materiāli ietver darba lapas un atgādnes, kuras skolotāji var lietot dažādu jomu mācību stundās un klases stundās. Materiālu autori apkopojuši arī ieteikumus katras lapas lietošanai.

Materiāli izstrādāti Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes projekta „Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/697) ietvaros un tie ir brīvi pieejami lietošanai skolotājiem. Materiālu pirmo versiju aprobējuši skolotāji no dažādām Latvijas skolām, un tālāk darba lapas un atgādnes uzlabotas, balstoties uz sniegtajiem ieteikumiem.

Materiāli pieejami šeit.