Materiāli izstrādāti Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes projekta „Sakarības starp skolēnu mācību snieguma izmaiņām, pašvadības un problēmrisināšanas prasmēm klātienes un attālinātās mācīšanās laikā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/697) ietvaros un tie ir brīvi pieejami lietošanai skolotājiem. Materiālu pirmo versiju aprobējuši skolotāji no dažādām Latvijas skolām, un tālāk darba lapas un atgādnes uzlabotas, balstoties uz sniegtajiem ieteikumiem.

Materiāli pieejami šeit.