PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” uzsāk mācības vēl 81 dalībnieks
Skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” uzsāk mācības vēl 81 dalībnieks
Foto: Mācītspēks
2022. gada 15. jūlijā vasaras mācības un savu divu gadu ilgo ceļu uz skolotāja profesiju uzsāka jaunais “Mācītspēks” kurss – 81 profesionālis ar augstāko izglītību. Šodien, 25. jūlijā, visi topošie pedagogi tiekas klātienes sesijā, lai turpinātu gatavoties jaunajam mācību gadam. Jau ar 1. septembri visi topošie skolotāji, paralēli studējot Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, sāks darbu skolās visā Latvijā.

Jaunajā “Mācītspēks” kursā ir 17 topošie matemātikas skolotāji, 15 – dabaszinātņu un tehnoloģiju, kā arī 27 dažādu valodu pedagogi. Savukārt 22 mācībspēki skolēniem palīdzēs apgūt sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetus, vizuālo un teātra mākslu, kā arī sportu un veselību. Jau ar rudeni mācībspēki 4 dienas pavadīs darbā skolās visā Latvijā – Rīgā, Bauskā, Jelgavā, Siguldā, Cēsīs, Apē, Ainažos, Ogrē, Ozolniekos, Carnikavā, Baldonē, Ķekavā, Talsos, Sesavā, Valmierā, Jūrmalā, Ikšķilē, Upeslejās, Aknīstē, Jēkabpilī, Krāslavā, Daugavpilī, Rucavā, Liepājā u.c., savukārt piektdienās studēs sevis izvēlētajā augstskolā. Lielākā daļa projekta “Mācītspēks” dalībnieku studijas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” uzsāk Latvijas Universitātē (69), 7 – Liepājas Universitātē, 5 skolotāji studēs Daugavpils Universitātē. 

“Mana izvēle par labu projektam “Mācītspēks” radās brīdī, kad meklēju jaunus izaicinājumus savai profesionālajai izaugsmei, kas vienlaikus sakrita ar iespēju darba gaitas uzsākt tuvāk dzīves vietai. Es vēlos caur profesionālajā darbībā iegūtajām praktiskajām zināšanām, mijiedarbībā ar teorētiskajām zināšanām radīt jauniešiem ieskatu ķīmijas pasaulē – cik tā ir plaša un neviennozīmīga. Es būšu gandarīta, ja jaunieši vēlēsies savu profesionālo darbību saistīt ar šo nozari. Un, pat ja arī nē, tie būs kompetenti, jauni cilvēki, kas spēs saredzēt ķīmiju un tās nozīmi ikdienā, jo esmu novērojusi, ka daudziem sabiedrībā ir būtiski zināšanu “robi” ikdienišķās zināšanās. Mana misija kā skolotājai būs izpildīta, ja no savas puses, kaut nedaudz, bet spēšu šos zināšanu “robus” ķīmijā sabiedrībā mazināt,” savu izvēli kļūt par ķīmijas skolotāju Jēkabpils 2. vidusskolā komentē Agnese Bicāne.

Savukārt Raimonds Feldmanis, Latvijas 3x3 basketbola izlases — Tokijas olimpisko spēļu čempionu — treneris, savu motivāciju šajā mācību gadā kļūt par sporta skolotāju Rīgas 6. vidusskolā guvis no tēva: “Mani vienmēr saistījusi pedagoģija, jo jau 11 gadus trenēju jauniešus basketbolā. Mans tēvs ir skolotājs un mentors, un, iespējams, tā iedvesma pievērsties šai profesijai nākusi no viņa.”

Uzrunājot topošos skolotājus, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela salīdzina visus “Mācītspēks” dalībniekus ar supervaroņiem: “Ceļi, kā kļūt par skolotāju, ir dažādi - nav vienas vienotas instrukcijas vai pamācības, jo jūs, jaunais “Mācītspēks” kurss, paši šo ceļu veidojat. Jūs šodien kļūstat par mācītspēku, un man tas nozīmē – kļūt par supervaroni, kurš ir kopā ar bērniem un dažkārt viņu vecākiem gan skaistajos brīžos, kad jāizsniedz lieliskas liecības, jādodas uz izlaidumu u.tml., bet arī tad, kad bērni darīs palaidnības, kad zaudēs spēkus vai motivāciju, kad saskarsies ar grūtiem izaicinājumiem. Lai tas jūs nebaida, jo es sirsnīgi apsolu, ka bērni patiešām grib mācīties. Lai savā supervaroņa lomā jums izdodas viss iecerētais, lai ir spēks iedvesmot un veidot nākotnes paaudzi!”.

Projekts “Mācītspēks” tā dalībniekiem norit divus gadus. Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē. Savukārt otrajā projekta norises gadā dalībnieki nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot profesionālās pilnveides mācību programmu. Programma tiek īstenota, ievērojot visaugstākās kvalitātes prasības skolotāju sagatavošanā, nepārtraukti pilnveidojot skolotāju sagatavošanas sistēmu un nodrošinot visas skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” atbalsta aktivitātes.

Jau iepriekš ziņots, ka skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” jeb darba vidē balstītas (DVB) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” īstenošana tiks finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt līdz 2023. gadam šo programmu īsteno ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. Darba vidē balstīta studiju programma ir izveidota ar mērķi piesaistīt izglītības sektoram profesionāļus no citām jomām. Kā liecina piesaistes un atlases anketu dati, DVB studiju programmā piesakās un atlasi uzsāk pārsvarā nozaru speciālisti, profesionāļi vadošos amatos vai uzņēmumu vadītāji ar vienu vai vairākām augstākajām izglītībām, darba stāžu virs 5-7 gadiem, lielākoties ar ģimenēm un bērniem. 2022./2023.māc.gadam atlasē startējušo kandidātu vidējais vecums ir 36.8 gadi.

Par projektu “Mācītspēks”

Projektu “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Pieteikuma anketa un plašāka informācija par projektu “Mācītspēks” un citām pedagoģijas studiju iespējām pieejama www.esiskolotajs.lv. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.