PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

9121.jpeg
Foto: justinkendra / 123RF
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iecerējis pārliecināties, ka skolās ir izvēlēti piemērotākie mācību līdzekļi.

Lai izpildītu Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova uzdevumu pārskatīt un izvērtēt pašvaldības skolās izmantoto mācību līdzekļu atbilstību standartiem, domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicinājis pašvaldības skolu direktorus izvērtēt un pārrunāt ar pedagogiem skolu metodiskajās komisijās mācību procesā lietojamo mācību līdzekļu atbilstību mācību priekšmetu standartiem un īstenotajām mācību priekšmetu programmām, ziņu aģentūrai LETA pastāstīja departamenta pārstāve Indra Vilde.

Viņa uzsvēra, ka N. Ušakovs ir uzdevis "pārskatīt un izvērtēt" mācību līdzekļu atbilstību standartiem, nevis izskatīt visu Rīgas skolās izmantoto mācību līdzekļu saturu, šādi pārbaudot to atbilstību normatīvu prasībām.

Departaments ir sagatavojis skolām vēstuli, kurā vērš uzmanību, ka pedagogam "ir ļoti svarīgi izvēlēties piemērotākos mācību līdzekļus, kuri ir atbilstoši izglītojamo vecumam, mācību stundā sasniedzamajam rezultātam, mācību priekšmeta standartam".

Vēstulē departaments norāda, ka Izglītības likuma 28.pants nosaka izglītības iestādes patstāvību izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, taču vienlaikus likuma 34.pants nosaka arī to, ka mācību priekšmetu vai kursu programmas ir tiesības izstrādāt vai izraudzīties šīs programmas īstenojošiem pedagogiem atbilstoši izglītības programmai un tās apstiprina izglītības iestādes vadītājs. Izglītības programmas īstenošanā izglītības iestāde izmanto Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru, bet par metodisko līdzekļu un papildu literatūras izvēli ir atbildīga skola. Likuma 51.panta 2.daļa noteic, ka izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

Šādi departaments iecerējis pārliecināties, ka skolās ir izvēlēti piemērotākie mācību līdzekļi, kuri ir atbilstoši izglītojamo vecumam, mācību stundā sasniedzamajam rezultātam un mācību priekšmeta standartam. Tādējādi departaments vērš uzmanību uz skolas direktora un pedagogu atbildību par skolā izmantojamo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem, lai to izmantošana nebūtu pretrunā ar standarta prasībām.

Vēstule skolām tika nosūtīta 12.oktobrī, pastāstīja I. Vilde. Līdztekus tam departaments, organizējot skolu direktoru un direktoru vietnieku sanāksmes, aktualizēs normatīvos aktus par mācību līdzekļu izvēles atbilstību mācību priekšmeta standartam, ko skolas vadībai jāņem vērā, apstiprinot mācību priekšmetu programmas. Tiks uzsvērta metodisko komisiju un skolu metodiskās padomes loma mācību līdzekļu izvēlē skolā. Sanāksmes, kopskaitā četras, plānotas oktobra beigās un novembra sākumā, pastāstīja I. Vilde.

Departamenta speciālisti tāpat apmeklēs skolas, lai vērtētu latviešu valodas pasniegšanas kvalitāti, izvērtējot 2014./2015.mācību gada latviešu valodas centralizēto eksāmenu rezultātus, skaidroja I.Vilde. Šādi apmeklējumi plānoti no novembra līdz nākamā gada aprīlim. Vērtējot latviešu valodas pasniegšanas kvalitāti, tiks pievērsta uzmanība arī mācību līdzekļiem, kuri noteikti skolas mācību priekšmetu programmās.