PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Sniegts atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās
Sniegts atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās
Foto: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Ir noslēdzies divu gadu ilgs starptautisks projekts “Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās.” Tā rezultātā tika veikts pētījums par personisko kompetenču un rakstura izglītības izpratni projekta dalībvalstīs, un izveidots metodiskais materiāls skolotājiem kompetenču un rakstura pieejā balstītas izglītības veicināšanai mācību procesā.

Pētījuma pārskats gatavots ar mērķi apkopot un salīdzināt Latvijas, Igaunijas un Spānijas valstu izpratni par rakstura un personīgo kompetenču izglītību, izvērtēt kopīgas un atšķirīgās iezīmes un pārskatīt jau esošās iniciatīvas, kā projekta dalībvalstīs tā arī citās pasaules valstīs. Pētījuma sagatavošana kalpoja kā zināšanu pamats otrā projekta intelektuālā rezultātā izstrādē metodoloģiskais materiāls “Skolotāju izglītības programma skolēnu uzplauksmei skolā”.

Lai arī metodoloģiskais materiāls  ir sagatavots pedagogu tālākai izglītošanai, tā struktūra ir veidota, lai ikviens interesents, iepazīstoties ar materiāla saturu un metodiskajiem piemēriem, varētu sniegt sev ieskatu par izpratnes veicināšanu rakstura un kompetencēs balstītas izglītības jomās. Literatūras saraksts, sniegtie metodoloģiskie piemēri un apraksts par rakstura izglītību un tās veidojošajiem aspektiem ļaus ikvienam skolotājam individuāli izzināt tēmu sev, kā arī veidojot mācību procesu.

Izgatavojot metodisko materiālu, tika veiktas diskusijas ar skolotājiem par rakstura un kompetencēs balstītas izglītības veicināšanai nepieciešamo atbalstu, pilotēta mācību programma Rīgas Imantas vidusskolā un apkopoti metodoloģiskie risinājumi starptautiskā mērogā.

Par vienu no projekta veiksmīgajiem ilgtspējas rezultātiem Latvijas izglītības kontekstā ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra piedāvātā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilība sveicināšanai” 36 stundu apjomā, kas tapa projekta ietvaros un turpmāk būs pieejams skolotāju pilnveidei rakstura audzināšanas labās prakses iedzīvināšanai skolās.

Projekta rezultāti ir brīvi pieejami un izmantojami ar atsauci uz projektu un tie ir atrodami projekta mājas lapā.

Projekts “Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās” ir tapis ar programmas ERASMUS+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” finansiālu atbalstu. Projekta ilgums 24 mēneši no 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim. Projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Oviedo Universitāti (Spānija), Tartu Universitāti (Igaunija), Tartu Sv. Pētera luterāņu skolas (Igaunija), Astūrijas apgabala Izglītības un kultūras pārvalde (Spānija), Oviedo Skolotāju izglītības centrs (Spānija) un asociētajiem partneriem no Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Alfonso II vidusskola (Spānija).

Reklāmraksts