PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

9769.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Šodien valsts izglītības iestādēs notiks centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti, informē Valsts izglītības satura centrs.

Minētie eksāmeni notiek atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktajam par valsts diagnosticējošo darbu 8., 9., 10., 11.klasē organizēšanu dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā kontekstā ar centralizēto eksāmenu fizikā un ķīmijā sistēmas pakāpenisku pilnveidi, paredzot centralizēto eksāmenu pilotprojektu 2015./2016. un 2016./2017.mācību gadā.

Pilotprojekta eksāmenu fizikā pieteicās kārtot 1685 skolēni no 76 skolām, savukārt 1283 skolēni no 58 skolām pieteicās kārtot pilotprojekta eksāmenu ķīmijā, 383 skolēni no 19 skolām - dabaszinībās.

Pilotprojekta eksāmens gan saturiski, gan strukturāli atšķirsies no centralizētā eksāmena ķīmijā vai fizikā.

Pilotprojekta eksāmena rezultāti būs zināmi 9.maijā. Skolēns varēs izvēlēties, vai eksāmena rezultātu iekļaut sekmju izrakstā, vai to nedarīt.

Ir paredzēts, ka 2016./2017.mācību gadā notiks otrs šāda veida pilotprojekta eksāmens, lai abu gadu datus varētu salīdzināt un veikt secinājumus par skolēnu mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un dabaszinībās.

2015./2016.mācību gadā jau ir notikuši diagnosticējošie darbi matemātikā 8.klasē, dabaszinātnēs 9.klasē, fizikā un ķīmijā 10.klasē un 11.klasē ar mērķi novērtēt un pilnveidot skolēnu zināšanas, eksperimentālās un sadarbības prasmes.