PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

6560.jpeg
Foto: goodluz / 123RF
Šogad studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2,398 miljonu eiro apmērā plānots sākt dzēst 200 tā ņēmējiem, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts.

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā" sagatavots, pamatojoties uz ministriju, pašvaldību, izglītības pārvalžu un augstskolu sniegto informāciju par profesijām un speciālistu skaitu šajās profesijās, kuri varētu pretendēt uz studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā, kā arī uz informāciju par kredītu dzēšanas uzsākšanu iepriekšējos gados. Lai nodrošinātu speciālistu piesaisti attiecīgajai jomai nepieciešamajās profesijās, kā arī lai novērstu speciālistu noplūdi, ministrijas sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā priekšlikumus par profesijām, kurās nodarbinātajiem kredītu jāsāk dzēst 2018.gadā.

Attiecībā uz veselības aprūpes speciālistiem un izglītības jomas speciālistiem rīkojuma projektā iekļauts papildu nosacījums, ka studējošā kredītu vispirms dzēš speciālistiem, kuru darbavietas atrodas reģionos ārpus Rīgas un Rīgas reģiona, lai pēc iespējas izlīdzinātu publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti visā Latvijas teritorijā. Kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ir viens no mehānismiem, lai stimulētu sabiedrības interesēm atbilstošas izvēles izdarīšanu, izvēloties profesionālās darbības īstenošanas vietu. Tas īpaši labi piemērojams, lai mudinātu tieši jaunos speciālistus izdarīt izvēli par labu savas profesionālās darbības uzsākšanai un turpināšanai Latvijas reģionos.

2018.gada budžetā paredzēti līdzekļi kredītu dzēšanai 2,398 miljonu eiro apmērā. Atbilstoši plānotajiem līdzekļiem kredīta ņēmēju sarakstā, kuriem studējošo kredītu sāks dzēst no valsts budžeta līdzekļiem 2018.gadā, var iekļaut 200 studējošā kredīta ņēmējus, informē aģentūra LETA.

Šogad studējošo kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem sāks 36 izglītības jomā nodarbinātajiem šādā prioritārā secībā - vispārējās pamatizglītības skolotājiem, vispārējās vidējās izglītības skolotājiem, profesionālās izglītības skolotājiem, pirmsskolas izglītības skolotājiem.

Tāpat kredītu sāks dzēst 34 valsts dibinātajās augstākās izglītības iestādēs un valsts vai publiskas personas dibinātajos zinātniskajos institūtos nodarbinātajiem, pieciem sociālajā jomā nodarbinātajiem, 13 kultūras jomā nodarbinātajiem.

Studējošo kredītu sāks dzēst arī 25 ārstniecības personām šādā prioritārā secībā - māsām (medicīnas māsām), sertificētiem ārstiem, ārsta palīgiem (feldšeriem), rezidentiem, vecmātēm, biomedicīnas laborantiem, funkcionāliem speciālistiem un zobārstiem, kā arī 81 valsts pārvaldes iestādēs, prokuratūrās un tiesās nodarbinātajiem referentiem, ekspertiem, konsultantiem, speciālistiem, juristiem, juriskonsultiem, pirmajiem sekretāriem, otrajiem sekretāriem, trešajiem sekretāriem, inspektoriem, vadītājiem, direktoriem, to vietniekiem, analītiķiem, finansistiem, ekonomistiem, valsts notāriem, ja tie veic valsts pārvaldes funkcijas, projekta vadītājiem (koordinatoriem), informācijas sistēmu administratoriem, informācijas sistēmu uzturētājiem, inženieriem, metadatu veidotājiem, namu apsaimniekotājiem, drošības policijas amatpersonām (darbiniekiem), komunikācijas vai sabiedrisko attiecību speciālistiem, preses sekretāriem, izmeklētājiem, uzraugiem, apsargiem, kārtībniekiem, kapelāniem, pētniekiem, mežziņiem, arhivāriem, tulkiem, tulkotājiem, terminologiem un tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, Augstākās tiesas zinātniski analītiskajiem padomniekiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem - vai amatpersonām (darbiniekiem), kuras veic minēto amatu pienākumus.

Papildu studējošo kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem tiks sākta arī sešiem speciālistiem, kuri pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības atbilstoši iegūtajai izglītībai kļuvuši par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldību institūcijās.