PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

6395.jpeg
Foto: barabasa / 123RF
Nākamajā nedēļā, 26.martā Latvijā sāksies Starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījuma "OECD PISA 2018" norise.

Konkursā skolēniem būs jādemonstrē savas zināšanas vairākos mācību priekšmetos, kā arī pirmo reizi tiks vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globālām problēmām un notikumiem.

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) informēja, ka OECD pētījums "PISA 2018" (Programme for International Student Assessment) notiks 80 valstīs. Šogad galvenā satura joma ir lasīšana, bet pētījumā skolēniem būs jādemonstrē savas zināšanas un izpratne arī par matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību un globālo kompetenci.

Globālā kompetence ir inovatīva satura joma "PISA" pētījumā, atzīmēja IZM. Jaunajā modulī pirmo reizi tiks vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globāliem konfliktiem, kariem, bēgļu krīzi, starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību citu cilvēku uzskatu izpratnei, kā arī labklājības problēmām.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka skolēnu atbildes uz pētījuma jautājumiem būs vērtīgs materiāls izglītības satura pilnveidošanai, lai mācības sniegtu bērniem tās zināšanas un prasmes, kas būs vajadzīgas turpmākajā dzīvē, gan veidojot savu profesionālo karjeru, gan tālākos izglītības posmos.

Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniece Linda Mihno skaidroja, ka skolēniem pirms pētījuma nevajag censties iegaumēt skaitļus, datumus vai faktus, jo tādu jautājumu pārbaudījumā nebūs. Tā vietā būs jāinterpretē teksts, jāskaidro sava izpratne par dažādiem notikumiem, jārisina problēmsituācijas un jāizskaidro fenomeni dabā.

Latviju pētījumā pārstāvēs aptuveni 8000 piecpadsmitgadīgu skolēnu no 352 Latvijas skolām. Šāds dalībnieku vecums izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Latvijā tie galvenokārt ir 9.klases skolēni.

Pētījumā skolēni tiks vērtēti kā kopums, nevis individuāli. Katra skola zinās savu vērtējumu salīdzinājumā ar citām skolām.

"PISA" rezultāti nav tikai valstu reitings - tie parāda, kā izglītības sistēma sagatavo savus skolēnus tālākām studijām vai darbam, uzsvēra IZM. Šī pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.

OECD uzskata, ka vislabākās izglītības sistēmas ir tādas, kurās visiem skolēniem, ne tikai labākajiem, ir dotas vienlīdzīgas iespējas mācīties un viņi saņem vislabāko atbalstu sava potenciāla realizēšanai. Pētījuma kopējais mērķis ir rosināt valstis sadarboties, mācīties citai no citas, veidot godīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas.

Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki. Šāda veida pētījumā Latvija piedalīsies jau septīto reizi, informē aģentūra LETA.

Lai informētu par pētījuma norisi, kā arī nozīmi vietējā un starptautiskā mērogā, piektdien, 23.martā, plkst.10 Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā notiks preses konference. Tajā piedalīsies K.Šadurskis, Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniece Linda Mihno, skolotāji un skolēni. Preses konferencē tāpat piedalīties pētījuma patroni Latvijā - Latvijas Olimpiskās izlases sportisti, kamaniņu braucēji Kendija Aparjode un Artūrs Dārznieks.