PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

8735.jpeg
Foto: Aivars Liepiņš, Dienas Mediji.
Vakar, 15.jūnijā, kinoteātrī Kino Citadele tika apbalvoti skolēnu sekmju progresa konkursa Mēs varam labāk! laureāti. 

Konkursu jau ceturto gadu kopīgi rīko izglītības portāls E-klase un laikraksta Diena pielikums Skolas Diena.

Katra mācību gada noslēgumā suminām klases, kas, salīdzinot klases vidējo atzīmi pirmā semestra beigās un otrā semestra noslēgumā, panākušas vislielāko izaugsmi. Noslēguma pasākumā bija sabraukušas 27 klases – pirmo trīs vietu ieguvējas katrā klašu grupā no 4. līdz 12. klasei. Kopumā, pārvarot konkursa kvalifikācijas kārtu, kurā klases vidējai atzīmei bija jābūt vismaz seši, Mēs varam labāk! šogad sacentās 6188 klases no visas Latvijas. 

Noslēguma pasākumu, konkursa uzvarētāju un viņu skolotāju sveikšanu vadīja Arstarulsmirus.

E-klases galvenā redaktore Anete Kluce vispirms apsveica uzvarējušos skolēnus: "Mācību gada laikā jūs esat pārvarējuši grūtības, uzrakstījuši neskaitāmus pārbaudes darbus, iespējams, negulējuši naktis pirms eksāmeniem, apguvuši daudz jauna, bet pats galvenais – centušies! Katrs no mums ir atšķirīgs, tādēļ mēs nekad nespēsim visi iegūt vienādu rezultātu. Svarīgākais ir jebkuru darbu darīt pēc iespējas labi un godprātīgi - katram pēc savām iespējām. Palīdzot citiem, sasniegt vēl labāku rezultātu. Progresēt. Sadarboties. Censties. Konkurss Mēs varam labāk! iestājas tieši par šīm lietām!"

A. Kluce arī uzsvēra, ka mācību sasniegumus skolēniem būtiski palīdzējis kaldināt arī skolotāju un vecāku atbalsts. "Skolotāju milzīgais prieks parāda to, ka ne tikai skolēni vien ir pelnījuši uzslavas par labo darbu. Šaubos, vai bez audzinātāju atbalsta uzvarējušās klases būtu sasniegušas tik labus rezultātus. Mācību gada laikā centušies, progresējuši un mācījušies ir ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Tieši viņi ir tie, kuri maija beigās man zvana, nespējot nociesties, neuzzinājuši, vai viņu audzināmā klase ir iekļuvi konkursa pirmajās vietās. Bieži vien tieši skolotāji visvairāk pārdzīvo skolēnu nesekmīgās atzīmes vai sajūtu, ka kāds talantīgs skolēns iznieko savu potenciālu, ne pietiekami cītīgi mācoties. Tādēļ es no sirds ceru, ka skolēni novērtē savus audzinātājus un gada beigās tomēr viņiem pasaka sirsnīgu paldies!" Savukārt galvenais Dienas redaktors Gatis Madžiņš slavēja uz pasākumu sabraukušās 27 klases: "Jūs visi esat baigie malači un vasaras brīvlaikā esat devušies ar gandarījuma sajūtu!" Viņš arī piebilda, ka pārtikušu un labā nozīmē pašlepnu Latviju var celt tikai gudri cilvēki un ka tieši skolēni ir tie, kas noteiks toni nākotnē.

Visu uzvarējušo klašu skolēni, kā arī klašu audzinātāji pēc apbalvošanas kopīgi noskatījās filmu Juras laikmeta pasaule, kā arī saņēmacitas vērtīgas balvas.

Lai patīkams, darbīgs un radošs brīvlaiks! Vasarā kārtīgi jāatpūšas, lai nākamajā mācību gadā izdotos sasniegt vēl labākus rezultātus. Censties ir vērts!

Vairāk informācijas par pasākumu lasiet 16.jūnija laikraksta Diena pielikumā Skolas Diena.

 

Laureāti

4. klases

1.vieta Baložu vidusskola 4.c klase (audz. Kristīne Čujevska)

2.vieta Jelgavas 4. sākumskola 4.e klase (audz. Dita Mūrniece)

3.vieta Viļānu vidusskola 4.c klase (audz. Olga Černova)

5. klases

1.vieta Talsu 2. vidusskola 5.a klase (audz. Ilvita Krūze)

2.vieta Āgenskalna sākumskola 5.a klase (audz. Sergejs Dolotins)

3.vieta Mārupes vidusskola 5.c klase (audz. Inita Stāmure)

6. klases

1.vieta Pļavniekkalna sākumskola 6.a klase (audz. Dzintra Medne)

2.vieta Jaunmārupes pamatskola 6.b (audz. Sarmīte Norenberga)

3.vieta Jūrmalas Alternatīvā skola 6.klase (audz. Liene Andersone;  Linda Šteinburga)

7.klases

1.vieta Rīgas Klasiskā ģimnāzija 7.c klase (audz. Tatjana Černobajeva)

2.vieta Puškina licejs 7.a klase (audz. Jeļena Vasiļjeva)

3.vieta Puškina licejs 7.b klase (audz. Ilona Maslovska)

8.klases

1.vieta Rīgas Franču licejs 8.a klase (audz. Dace Bērziņa)

2.vieta Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 8.a klase  (audz. Daiga Martinsone)

3.vieta Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 8.c klase (audz. Līga Mateusa)

9. klases

1.vieta Ogres 1.vidusskola 9.b klase (audz. Dace Kābele)

2.vieta Rīgas Klasiskā ģimnāzija 9.b klase (audz. Tatjana Budovska)

3.vieta Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 9.c klase (audz. Rolands Grants;  Līva Vollenberga)

10. klases

1.vieta Balvu Valsts ģimnāzija 10.a klase (audz. Ārita Andrejeva)

2.vieta Rēzeknes 1. vidusskola 10.a klase (audz. Gaļina Skačkova)

3.vieta Talsu Kristīgā vidusskola 10.klase (audz. Anda Bernāte)

11.klases

1.vieta Daugavpils Valsts ģimnāzija 11.c klase (audz. Zigrīda Rusiņa)

2.vieta Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 11.a klase (audz. Jeļena  Pikarevska)

3.vieta Rīgas 40. vidusskola 11.b klase (audz. Nikolajs Nočovka)

12.klases

1.vieta Druvas vidusskola 12.h klase (audz. Inga Koreņika)

2.vieta Dobeles Valsts ģimnāzija 12.b klase (audz. Elita Freija)

3.vieta Ludzas pilsētas ģimnāzija 12.b klase (audz. Līga Batņa)

 

Konkursa rīkotāji pateicas visiem, kas atbalstīja noslēguma svinības.

Paldies Kino Citadele par laipno uzņemšanu!

Savas balvas konkursa laureātiem dāvināja:

Paldies par svinību dienas cienastu arī: