PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

9214.jpeg
Foto: Publicitātes foto. Attēlā: Georgs V. Hibneris.
Pasaule digitalizējas, un teju neviena tautsaimniecības nozare vairs neiztiek bez informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) ikdienas darbā. 

Dators ir lielākās iedzīvotāju daļas galvenais darba rīks, turklāt jau pašlaik vairumā gadījumu nepietiek ar vienkāršām MS Office zināšanām. Šādā tirgus situācijā vairs nav svarīgs darbinieka vecuma vai pieredzes faktors, bet gan spēja pielāgoties mainīgajai tirgus situācijai, ātri apgūt jaunas lietas un būt uz viena viļņa ar jauno tehnoloģiju attīstību.

„Tuvākajā laikā arvien biežāk dzirdēsim par „brīnumbērniem”, kuri vecumā līdz 25 gadiem būs sasnieguši ievērojamus panākumus karjerā un pelnīs vadītājam līdzvērtīgas algas. Ik dienas pasaulē tiek izstrādātas jaunas datorprogrammas, kas paredzētas konkrētu profesiju pārstāvjiem konkrētu darbu veikšanai, lai atvieglotu ikdienas darbu. Datorzināšanas nepieciešamas ne tikai tehniskā darba veicējiem, bet arī radošo profesiju pārstāvjiem, jo, attīstoties tehnoloģijām, ar datorprogrammu palīdzību iespējams „spēlēties ar reālitāti” un radīt patērētāja un klienta gaumei atbilstošus inovatīvus un unikālus risinājumus, kas mūsdienu konkurences apstākļos var būt izšķiroši uzņēmuma pastāvēšanai un konkurētspējai tirgū. Un šādos mainīgos apstākļos ieguvēji darba tirgū būs darbinieki ar datorlietotāja prasmēm profesionālā līmenī,” stāsta Accenture Latvija vadītājs Maksims Jegorovs.

Izprotot datorprasmju nozīmīgumu tādas mazas valsts kā Latvija konkurētspējas veicināšanai un ekonomiskās izaugsmes virzīšanai, 157 Latvijas skolās ar Accenture Latvija atbalstu šī gada 1.septembrī uzsākts pilotprojekts digitālo prasmju pilnveidošanai 1., 4. un 7.klašu skolēniem. Šī Datorikas mācību programma vērsta uz to, lai veicinātu jaunu cilvēku interesi par nozari, par kuru, visticamāk, viņiem nav izpratnes un zināšanu pavisam vienkārša iemesla dēļ – viņu vecākiem un vecvecākiem nav pietiekošu zināšanu šajā jomā, līdz ar to viņi nevar tās nodot bērniem.

Latvija ir redzami labie piemēri – arī pie mums laiku pa laikam dzirdam stāstus par „brīnumbērniem”, kas, neskatoties uz nelielo vecumu, nodarbojas ar sev interesējošām lietām profesionālā līmenī, tai skaitā – izmantojot datortehnoloģijas.

Viens no šādiem jauniem cilvēkiem ir Georgs Viljams Hibneris. Viņam ir 14 gadi, un jau šobrīd viņš var lepoties ar 6 gadu pieredzi fotogrāfijas mākslā, zināšanām fotogrāfiju rediģēšanā un publikāciju sarakstu žurnālos, kāds nav pat dažam labam pieaugušajam. Viņa vecāki viņu atbalsta un iedrošina, apzinoties, ka šādas prasmes nākotnē var kļūt par noteicošo faktoru karjeras veidošanā.

„Visvairāk no visa darba procesa man patīk tieši fotogrāfiju rediģēšana. Pārveidot un uzlabot bildes tā, lai tās atbilstu kvalitātes prasībām, tomēr izskatītos dabiskas – tas ir izaicinājums! Strādāju ar programmu Adobe Lightroom, ko esmu apguvis pašmācības ceļā, mācoties pats un lūdzot padomu tētim – profesionālam fotogrāfam Aigaram Hibnerim,” stāsta fotogrāfs Georgs Viljams Hibneris. Viņa nākotnes plāns ir veidot karjeru kā fotogrāfam, papildinot savas profesionālās zināšanas kādā izglītības iestādē, bet tuvākajā nākotnē viņš plāno iegādāties pats savu datoru un labu monitoru darbam un skolas darbiem, lai nebūtu jādala dators ar tēti un abi profesionāļi varētu strādāt paralēli.

Salūtu dizainers – šo par savu profesiju jau 3 gadus sauc 14 gadus vecais Nils Kazradzis no Saulkrastiem. Līdz savai profesijai viņš nonācis, pateicoties neatlaidībai un interesei iesaistīties tēta - profesionāla pirotehniķa uzņēmuma darbā. „Esmu piemērs tam, ka vecums nav šķērslis strādāt nopietnus un atbildīgus darbus. Pirms manis uzņēmumā strādāja cits darbinieks, kas veidoja salūtu 3D vizualizācijas, bet viņš nebija ieinteresēts pilnveidoties un attīstīties, savukārt man bija interese pašmācības ceļā apgūt speciālo datorprogrammu ShowSim 3D, un pašlaik ar to strādāju profesionālā līmenī,” stāsta salūtu dizainers Nils Kazradzis. Uz papīra viss izskatās vienkārši – datorprogrammā tiek ievadīta datubāze ar produktiem, kas ir noliktavā. Tad dizainers izveido katrai atsevišķajai raķetei vizualizāciju, izvēlas mūziku un „kārto raķetes” atbilstoši mūzikas skanējumam, paralēli rēķinot budžetu. Jautāts par nākotnes plāniem, Nils atzīst, ka nozare ir šaura un tajā noteikti ir izaugsmes iespējas. Pašlaik Nils ar Ilmāru nepacietīgi gaida konkursa rezultātus iesūtītajam darbam starptautiskā konkursā Ķīnā, kur Nils zīmēja vizualizāciju salūtam ar latviešu dziesmām fonā. 

Nils Kazradzis.jpg

Interese par datoriem un datorprogrammām cieši saistīta arī ar 12 gadus vecā Dantes Pecolli hobiju, ko viņš nākotnē plāno pārvērst profesijā. „Datorzināšanas mūsdienās ir ļoti vajadzīgas un noderīgas, jo visās profesijās lielākā vai mazākā mērā nepieciešamas zināšanas darbā ar datoru. Filmēšana un montāža ir mans hobijs, video man patīk veidot kopā ar draugiem un domubiedriem. Nākotnē gribētu kļūt par režisoru vai aktieri, plānoju mācīties Kino universitātē Romā. Par savu interesi un zināšanām šajā jomā man jāpateicas skolotājam un režisoram Normundam Pucim, kas skolā vadīja video pulciņu un palīdzēja man attīstīt savas zināšanas, protams, paldies jāsaka arī vecākiem par atbalstu,” stāsta jaunais režisors Dante Pecolli. 

Dante Pecolli 2.jpg