Tiešsaistes konference būs skatāma Izglītības un zinātnes ministrijas YouTube kanālā. Dalību pasākumā aicinām apstiprināt līdz 6. decembrim, piesakoties ŠEIT.

Pasākumā gaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki iepazīstinās ar Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izglītības pētījumu jaunākajiem rezultātiem. Līdztekus Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 2019 rezultātu paziņošanai ikviens interesents varēs iepazīt Latvijas sniegumu Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2018 un Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA 2018.

TIMSS pētījumā tiek analizēts sākumskolas skolēnu matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības līmenis, TALIS ir liela mēroga starptautisks pētījums par pedagogiem, skolu vadītājiem un mācību vidi skolās, savukārt PISA ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kas novērtē skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs, kā arī tādās inovatīvās satura jomās kā finanšu un globālā kompetence. TIMSS 2019 Latviju pārstāvēja 4792 skolēni no 4. klasēm, PISA 2018 piedalījās 5985 skolēni no 9. klasēm, savukārt TALIS 2018 pētījumā iesaistījās 2315 pedagogi un 136 izglītības iestāžu vadītāji.

Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir nozīmīga izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākai pilnveidei. Tāpat pētījumos gūtā informācija ir svarīga pētniecībā, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darbā.

Tiešsaistes konference norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Papildu informācija: Aivis Majors, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinators, [email protected], 67047925