PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem 2020./2021. mācību gadā
Gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem 2020./2021. mācību gadā
Foto: pexels
Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd turpinās gatavošanās 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, tomēr tiek ņemta vērā esošā epidemioloģiskā situācija valstī un plānoti iespējamie noslēguma pārbaudījumu un diagnosticējošo darbu norises scenāriji.

Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021. mācību gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2020./2021. MĀCĪBU GADA valsts pārbaudījumu grafiks (PDF)

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis skaidrojošu vēstuli, kura līdz 27.novembrim tiks izsūtīta visām izglītības iestādēm, ar instruktāžu skolām par skolēnu pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem un iepazīstināšanu ar eksāmenu norisi. 

•             Diagnosticējošie darbi 3. un 6.klasē notiks klātienē, ja tas nebūs iespējams, tos izglītības iestāde varēs piedāvāt pildīt attālināti vai tad, kad būs iespējams klātienē.

•             Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā notiks 2021.gada 15.aprīlī. Ja mācības notiks attālināti, tad šos darbus skolēni varēs izstrādāt, uzsākot mācības klātienē.

•             Plānots, ka 9.klases eksāmeni notiks klātienē, ja tas nebūs iespējams, tad eksāmeni nenotiks, izņemot latviešu valoda mazākumtautības izglītības programmās pēc izvēles. (lēmums  tiks pieņemts līdz pavasara brīvlaikam, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī).

•             Eksāmeni par vidējo izglītību notiks pēc pagājušā gada parauga, par ceturtā jeb izvēles eksāmena kārtošanu lēmumu paziņos līdz marta brīvlaikam.

 

Valsts izglītības satura centra eksperti šobrīd turpina videolekciju sagatavošanas darbu par 2019./2020.gada centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kopumā novembra beigās un decembrī tiks publicēti 9 skaidrojoši videomateriāli ar  ieteikumiem, kā skolēniem pilnveidot savas zināšanas prasmes un pilnvērtīgāk sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem. Videolekcijas būs pieejamas Valsts izglītības satura centra Youtube kanālā.

Jau šobrīd ikvienam skolotājam un skolēnam ir iespēja izmantot atbalsta materiālus, lai palīdzētu skolēniem patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem.

Līdz šī mācību gada noslēgumam vēl ir pietiekami daudz laika, lai jau šobrīd varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, iepazītos ar metodiskajiem materiāliem un elektroniskajiem resursiem, kas var būt noderīgi gatavošanās procesā.

VISC informē, ka līdzīgi, kā noslēdzoties 2019./2020. mācību gadam, arī šogad skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.