PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 04. marts

Alise, Auce, Enija

Tiks izstrādātas mācīšanās stratēģijas vidējās izglītības dabaszinātņu pamatkursos “Bioloģija I” un “Ķīmija I”
Tiks izstrādātas mācīšanās stratēģijas vidējās izglītības dabaszinātņu pamatkursos “Bioloģija I” un “Ķīmija I”
Foto: pexels
Lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem dabaszinību apguvē vidējās izglītības posmā, valdībā šodien apstiprināts finansējuma palielinājums mācīšanās stratēģiju autorrisinājumu izstrādei ķīmijas un bioloģijas pamatkursu apguvei.

Šie mācīšanās stratēģiju autorrisinājumi ietver mācību plānu, stundu saturu, pašpārbaudes darbu un metodisko materiālu pedagogiem izstrādi atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajam nodarbību skaitam un sasniedzamajiem rezultātiem. Mācīšanās stratēģiju attīstība vidusskolas dabaszinību kursos ne tikai mazinās pandēmijas ietekmes sekas, bet arī radīs mūsdienīgu pašvadītu mācīšanās procesu attīstību, veicinot izglītojamo pašmotivāciju uz izaugsmi, kas ir viens no kompetenču pieejas elementiem mācību satura apguvē.

Izstrādātie autorrisinājumi palīdzēs veicināt padziļinātāku mācību priekšmetu apguvi un skolēnu prasmju stiprināšanu. Tie būs pieejami “Skola2030” digitālajā mācību resursu krātuvē MAPE, nodrošinot to pieejamību mācību satura apguves procesā.

Grozījumi paredz finansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" mācīšanās stratēģiju autorrisinājumu izstrādei.

Līdz šim ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros sadarbībā ar Latvijas augstskolām no projekta līdzekļiem tiek izstrādāti autorrisinājumi vidusskolas pamatkursa “Fizika I” un padziļināto kursu “Programmēšana II” un “Dizains un tehnoloģijas II” apguvei.

Pasākumu īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.