PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

Topošajiem studentiem ir pieejamas plašas studiju iespējas pedagoģijā un izglītības zinātnēs
Topošajiem studentiem ir pieejamas plašas studiju iespējas pedagoģijā un izglītības zinātnēs
Foto: pexels
Jau jūlijā sāksies pieteikšanās studijām – laiks, kad vairākiem tūkstošiem vidusskolas absolventu jāizlemj, kuru augstskolu un studiju programmu izvēlēties. Plaša studiju programmu izvēle pieejama arī topošajiem pedagogiem. Turklāt liela daļa no tām pieejama arī Latvijas reģionos.

Viena no visplašāk pieejamajām studiju programmām ir “Pirmsskolas skolotājs”. To iespējams apgūt Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Liepājas Universitātē, Latvijas Universitātē un tās filiālēs. Kā stāsta šīs studiju programmas students Emanuels Putāns, viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka kvalifikāciju var iegūt divu gadu laikā un pēc tam turpināt studijas, lai to paaugstinātu. “Man īpaši saistoši šķita tas, ka šajā programmā bija iespēja saņemt pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju divu gadu laikā. Turklāt, ja rodas iedvesma, pēc tam var studēt vēl divus gadus, lai saņemtu bakalaura grādu un tiesības mācīt arī sākumskolas vecuma bērnus,” uzsver Emanuels.

Vēl viena plaši pieejama programma ir “Sākumizglītības skolotājs”. Arī to iespējams apgūt Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Liepājas Universitātē, Latvijas Universitātē un tās filiālēs. Viens no aspektiem, ar ko atšķiras šī programma, ir tas, ka pēc studijām iespējams strādāt gan par pirmsskolas, gan sākumskolas skolotāju. Tas īpaši ieinteresējis šīs programmas studenti Sabīni Kovaļčuku. “Šī programma, kas apvieno gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotāja profesijas apguvi, likās ļoti noderīga. Atklājās, ka ir iespējams apgūt vienu plašu studiju programmu un vēlāk izvēlēties, kurā izglītības posmā vēlies strādāt. Uzsākot studijas, bija domājusi, ka strādāšu pirmsskolā. Taču jau pēc pirmā semestra manas domas bija mainījušās, un es sapratu, ka darbs sākumskolā mani saista vairāk,” pieredzē dalās Sabīne.

Vairākās Latvijas augstskolās un to filiālēs iespējams apgūt arī bakalaura studiju programmu “Skolotājs”. Studenti ļoti novērtē gan šīs programmas pasniedzējus, gan tās atbilstību pašreizējām tendencēm izglītības nozarē. “Ļoti novērtēju, ka studiju saturs tiek pielāgots jaunajai "Skola 2030" mācību programmai. Uzsvars tiek likts uz atgriezenisko saišu sniegšanu un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Turklāt aktīvi tiek izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – dažāda veida programmas, interneta vietnes mācību procesā,” par studiju procesu stāsta students Justs Adrians Puķe.

Kopumā dažādas ar pedagoģiju saistītas programmas pieejamas gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora līmenī vairākās augstskolās. Piemēram, sociālā pedagoga vai speciālā pedagoga profesiju iespējams apgūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Par mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotāju iespējams kļūt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Savukārt sporta skolotāja kvalifikāciju var iegūt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Ja augstākā izglītība jau iegūta, zināšanas maģistra līmenī var apgūt Latvijas Universitātē maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vai Liepājas Universitātē maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” vai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā profesionālā maģistra studiju programmā “Sporta izglītība”.

Savukārt, ja  mērķi ir vēl augstāki un sniedzas līdz par doktora līmenim, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte piedāvā kopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes”, bet Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – doktora studiju programmu “Sporta zinātne”.

Uzzini vairāk par pedagoģijas un izglītības zinātņu studiju iespējām!

Par studiju iespējām pedagoģijas un izglītības zinātņu jomā Latvijā iespējams uzzināt plašāk internetvietnē www.esiskolotajs.lv.  

Informatīvo kampaņu “Esi skolotājs” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas”.