Arī šajā gadā, vēl pirms studiju uzsākšanas, Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina talantīgākos vidusskolēnus pieteikties stipendijām. Konkursa kārtībā atbalstu visa akadēmiskā gada laikā varēs saņemt jaunieši, kuri šogad iecerējuši uzsākt pamatstudijas kādā no LU realizētajām studiju programmām.

Topošie studenti var pieteikties kā izcilības, tā sociālā atbalsta stipendijām. LU pamatstudiju 1. kursa studentiem ir paredzētas trīs stipendijas: “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize” un Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija. Kā viena, tā otra “Ceļamaizes” stipendija paredzēta centīgiem, mācībās spējīgiem un sabiedriskajā dzīvē aktīviem jaunajiem studentiem, tai skaitā  jauniešiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē, tomēr Petkevičs piemiņas stipendiju prioritāri piešķir pirmkursniekiem, kuriem trūkst materiālā nodrošinājuma.

Stipendiju skaits, veidi un to mecenāti gadu no gada mainās. Katras stipendijas apmērs ir 2 200 EUR/akad. gadā – stipendija tiek proporcionāli izmaksāta viena akadēmiskā gada laikā jeb 10 mēnešos. Piemēram, 2019./2020. akad. gadā, pateicoties mecenātu gādībai, atbalstu saņēma 20 LU pirmā kursa studenti.

Pieteikšanās nosacījumi

Visiem pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 16. augusta plkst. 23.59:

•             elektroniska veidlapa pieejama ŠEIT (izvēlnē „Studentiem” izvēlēties „Pieteikties stipendijai”);

•             divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;

•             CV (Europass formā);

•             liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;

•             centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;

•             eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;

•             citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.

Savukārt Jelgavas, Engures un Salaspils novada pašvaldības stipendiju piešķir talantīgākajiem novadniekiem, uzsākot pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām. Ja tiek izpildītas stipendijas prasības, novadu pašvaldības stipendijas tiek izmaksātas visus studiju semestrus līdz pat diploma iegūšanai. Pieteikšanās šīm stipendijām arī noris līdz 16. augustam.

Sākot ar pamatstudiju 2. kursu, LU studentiem pieejamo stipendiju klāsts paplašinās. Centralizēta pieteikšanās noritēs no 7. līdz 30. septembrim.

Papildu jautājumu gadījumā interesenti aicināti ielūkoties biežāk uzdoto jautājumu sadaļā vai sazināties ar LU fonda biroju, rakstot uz e-pastu [email protected] LU fonds aicina laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi!

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.