•             Plānots, ka 2020./2021. mācību gads 1. –11. klases skolēniem noslēgsies 31. maijā un sertifikātus par pamatizglītības iegūšanu Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11. jūnijā.

•             12. klases skolēniem mācības beigsies 14. maijā, bet mācību gads noslēgsies 18. jūnijā. Sertifikātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi VISC izsniegs 30. jūnijā

•             Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas norise tiek plānota no 2021. gada 8. līdz 18. jūnijam. Praktiskā daļa – līdz pat jūlija sākumam.

 

Vasaras brīvlaiks 1.–8. un 10.–11. klases skolēniem sāksies 1. jūnijā un noslēgsies 31. augustā.

9. un 12. klases skolēni vasaras brīvlaikā dosies pēc sertifikātu saņemšanas par pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

 

KONTEKSTS:

Lai mazinātu Covid-19 izplatību, 2020. gada 17. decembrī, 1. līdz 6. klasēm Ziemassvētku brīvlaiks tika pagarināts par vienu nedēļu janvārī, savukārt 7. janvārī tika pieņemts lēmums, ka 1.- 4. klasēm brīvlaiks tika pagarināts vēl par divām nedēļām – līdz 22. janvārim. 5. līdz 6. klases skolēni pēc pagarinātā brīvlaika atsāka mācības attālināti 11. janvārī. 1. klases skolēniem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, tika atcelts plānotais vienas nedēļas brīvlaiks februārī.

 

Marta noslēgumā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Latvijas Pašvaldību savienību organizēs skaidrojošu tiešsaistes semināru Izglītības pārvalžu pārstāvjiem, skolu vadītājiem un skolotājiem par 2020./2021. mācību gada noslēgumu, kurā vairāk skaidros dažādus ar mācību gada noslēgumu saistītus jautājumus.