Tā liecina informācija vienotajā valsts un pašvaldību portālā "Latvija.lv".

Vienotā pieteikšanās tiek nodrošināta Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Vidzemes Augstskolas, Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas, Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas reflektantiem.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinājies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tika paziņoti 15.jūlijā, bet otrās kārtas rezultāti būs zināmi šodien pēc plkst.17.