PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

11289.jpeg
Foto: 123RF / hxdbzxy
Ministru kabinets (MK) atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Profesionālās izglītības likumā.

Grozījumi atbalstīti vakar, 14.martā, un tie nosaka jauno profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību un nozares kvalifikāciju struktūru apstiprināšanas un publiskošanas kārtību. 

Profesiju standartus, profesionālās kvalifikācijas prasības un nozaru kvalifikāciju struktūras apstiprinās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome, un MK noteiks obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu.

Šajā sarakstā iekļautos profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī nozaru kvalifikāciju struktūras paredzēts publiskot Valsts izglītības satura centra mājaslapā, informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste..

Līdz šim Profesionālās izglītības likumā nebija noteikts, kas apstiprina profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasības (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikācijas struktūru. Tas radīja situāciju, ka profesionālās izglītības sistēma nevarēja elastīgi un operatīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, jo profesiju standartu izstrādes un saskaņošanas process bija ilgstošs un komplicēts, kas ilga vismaz vienu vai pusotru gadu, jo profesiju klasifikators tiek aktualizēts tikai 2 reizes gadā un profesiju standarti tika izdoti Ministru kabineta noteikumu veidā.

Turpmāk profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības tiks izstrādātas atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumiem Nr. 633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība”.

Līdz jauno profesiju standartu apstiprināšanai un publiskošanai iepriekš minētajā kārtībā, būs piemērojami līdz 2015. gada 31. decembrim MK apstiprinātie profesiju standarti.

Paredzams, ka pēc 2021. gada 31. decembra profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde pilnībā būs pabeigta un pārsvarā notiks tikai to aktualizācija atbilstoši darba tirgus prasību izmaiņām.

Par likuma grozījumiem vēl jālemj Saeimai. Ar likumprojektu “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” var iepazīties MK mājaslapā