PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

38311820_s.jpg
Foto: 123RF Stock Photo
No 2018. gada 1. septembra vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu minimālā alga tiek palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro par likmi.

Jaunās izmaiņas paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

“Papildus no 2016. līdz 2019. gadam visas izglītības sistēmas pedagogiem esam spējuši novirzīt jau 76 miljonus eiro. Arī šajā mācību gadā esam panākuši, ka tiek palielinātas skolotāju algas. Esmu pārliecināts, ka ieliktie pamati turpinās nest pozitīvas pārmaiņas pedagogu atalgojumā un to apliecina daudzi reālie piemēri visā Latvijā,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

IZM prioritāte ir konsekventa pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšana, kas sekmīgi noris jau pēdējo divu gadu laikā kopš jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas. Lai izvērtētu jauno darba samaksas modeli, IZM ir analizējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) apstiprinātās pedagogu tarifikācijas un pašvaldību iesniegtos pārskatus par finansējuma izlietojumu, un veikusi finanšu analīzi. Rezultātā ministrija izstrādāja grozījumus vairākos normatīvajos aktos modeļa pilnveidei – tika precizētas prasības saistībā ar pedagogu algu likmēm un darba slodzi, mazināta darba samaksas nevienlīdzība starp vienādu darbu strādājošiem skolotājiem, kā arī noteikta stingrāka finanšu disciplīna pašvaldībām saistībā ar valsts mērķdotācijas izlietojumu. Arī šā gada 14. augustā tika apstiprināti vairāki IZM izstrādātie grozījumi saistībā ar pedagogu darba samaksas aprēķināšanas un sadales kārtību, kā arī profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piemaksu aprēķināšanu un piešķiršanu.

Savukārt 2018. gada 15.janvārī valdība apstiprināja Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, kas turpmāko piecu gadu laikā paredz pakāpeniski palielināt pedagogu atalgojumu, līdz 2022.gada 1.septembrim sasniedzot 900 eiro par zemāko darba algas likmi. Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Vienlaikus grafiks paredz, ka finanšu līdzekļi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai tiek rasti no trīs avotiem - sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu, kā arī piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un vienlīdzības principu.

Pildot Pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā paredzēto darba samaksas pieaugumu, IZM kopā ar partneriem nodrošinājusi, ka no šā gada 1. septembra samaksa par zemāko darba algas likmi pieaug par 30 eiro. Tāpat šogad 88 pašvaldības saņems papildu finansējumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par laika periodu no 2018. gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Papildu finansējums piešķirts tām pašvaldībām, kuras  2017./2018. mācību gadā izpildīja noteikto normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas veikušas ar skolu tīkla sakārtošanu saistītus pasākumus, sniedzot reālu mērķdotācijas ietaupījumu.

Papildus nepieciešamais  finansējums, pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai ir 6,1 milj. eiro 2018.gadā un vairāk nekā 17,5 milj. 2019.gadā un turpmākajos gados. Lai 2018.gadā nodrošinātu finansējumu pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 710 eiro, 2,8 milj. eiro tiks nodrošināti no IZM  resora, savukārt par atlikušo summu  valdība atbalstījusi finansējuma pārdali no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nodrošinot finansējumu arī Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogu algu palielinājumam

Atalgojuma palielināšana pedagogiem ir ministrijas prioritāte, kam jāiet kopsolī ar augstas izglītības kvalitātes nodrošināšanu ikvienā skolā. Tāpēc vadībā šodien apstiprināts arī IZM izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz kārtību un kritērijus, kādā valsts no 2020.gada 1.septembra piedalīsies pedagogu algu finansēšanā vidusskolās.

algas_INFO_11092018.png