PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

10791.jpeg
Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējā ziņojumā Saeimai teikts, ka pašreizējais skolu tīkls ir ar novecojušu infrastruktūru.

Pašvaldībām kā izglītības iestāžu dibinātājām jāveido tāds Latvijas izglītības iestāžu tīkls, kas ļaus risināt jautājumu arī par skolēnu un skolotāju proporcijas paaugstināšanu skolās, jo patlaban vidējā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagogu ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, pausts Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējā ziņojumā Saeimai par paveikto un iecerēto darbību.

Neefektīvs skolu tīkls Latvijā rada situāciju, ka izglītībai no valsts budžeta tiek tērēts vairāk līdzekļu nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs. Skolu tīkls Latvijā ir blīvs un ar relatīvi zemu klašu piepildījumu, turklāt izglītības infrastruktūra prasa lielus administratīvos izdevumus. Ziņojumā uzsvērts, ka pašreizējais skolu tīkls ir ne tikai ar novecojušu infrastruktūru, bet arī nav atbilstošs pašlaik esošajam iedzīvotāju blīvumam un izglītības kvalitātes prasībām.

Viens no galvenajiem Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumiem ir izglītības iestāžu tīkla optimizēšana. Tāpat jāizvērtē, kā iespējams modificēt pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmu par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošinot, ka sākumskolas izglītību iegūst iespējami tuvu dzīvesvietai, bet pamatizglītību un vidējo izglītību - savstarpēji konkurējošās izglītības iestādēs.

Papildus tam ministrijai ir jāizvērtē finanšu resursu ieguldījuma lietderība un apjoms, izglītības iestāžu tīklu salāgojot ar sabiedriskā transporta maršrutu tīklu. Paredzēts, ka 2017.gadā tiks sagatavoti priekšlikumi kompleksam risinājumam, izstrādājot iespējamo "ideālā" izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pasākumi, informē aģentūra LETA.

Šogad stājās spēkā prasības par 10.klases atvēršanu atbilstoši noteiktam skolēnu skaitam. Ietvertais regulējums nosaka aprēķinos pamatotu 10.klases atvēršanai nepieciešamo minimālo skolēnu skaitu, uzņemot viņus vispārējās vidējās izglītības klātienes vai neklātienes programmās, lai ar pieejamajiem resursiem nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas. Tāpat valdība šogad vienojās par koeficientu piemērošanu 7.-9.klases un 10.-12.klases skolēnu skaitam novadu un republikas pilsētu pašvaldību izglītības iestādēs. Minētie regulējumi veicinās skolu tīkla sakārtošanu.