PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

10565.jpeg
Foto: bialasiewicz / 123RF
Valmiera uzņemta starptautiskajā UNESCO Izglītības pilsētu tīklā, un ir pirmā pilsēta no Latvijas, kas darbosies šajā tīklā.

UNESCO Izglītības pilsētu tīkls izveidots, lai kopīgi meklētu risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21.gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem.

Saskaņā ar ANO apkopoto informāciju pilsētnieku skaits strauji aug, un 2030.gadā pilsētās dzīvos 60% pasaules iedzīvotāju. Pilsētām paplašinoties, pilsētu vadības saskaras ar jauniem sociāliem un demogrāfiskiem izaicinājumiem, zinātnes un tehnoloģijas attīstību, kultūras daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšanas problēmjautājumiem. Pašvaldībām jārod risinājumi šiem izaicinājumiem, rādot labas pārvaldības piemēru un izvirzot ilgtspējīgas attīstības un izglītības vīziju, kas sekmē tādu sabiedrību, kurā mūžmācīšanās ir neatņemama kopienas dzīves daļa, informē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

UNESCO izglītības pilsēta efektīgi mobilizē resursus, lai veicinātu iekļaujošu izglītību visos līmeņos. Šāda pilsēta iedzīvina mācīšanos ģimenēs un kopienās, tā rosina uz mācīšanos darbā un darbam, veiksmīgi izmanto modernās tehnoloģijas, veicina izglītības kvalitāti un izcilību izglītībā, kā arī sekmē mūžmācīšanās kultūru.

Valmiera UNESCO Izglītības pilsētu tīklā dalīsies pieredzē iekļaujošas mācību vides un izglītības sistēmas veidošanā un moderno tehnoloģiju izmantošanā izglītībā, kā arī veicinās mūžmācīšanās kultūru, uzlabos dažādu ieinteresēto pušu līdzdalību izglītības pārvaldībā un pilnveidos resursu mobilizāciju izglītībai.

Līdz šim Valmieras pilsēta sadarbojusies ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, atbalstot UNESCO Asociēto skolu projektu un UNESCO IITE pilotprojektu "Mācīšanās nākotnei", kur iesaistījās Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras sākumskola, kā arī sniedzot atbalstu UNESCO Baltijas jūras projekta konferences "Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai" un starptautiskā jauniešu foruma "Stipri jaunieši - mierpilnai pasaulei" organizēšanai.

Dalība UNESCO Izglītības pilsētu tīklā būs iespēja informācijas un pieredzes apmaiņai par mūžizglītības veicināšanu, sekmēs sadarbību izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, kā arī sniegs pieeju UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā.