Ikviens 1.septembris nāk ar jaunām gaidām, satraukumiem un prieku par to, ka atkal varam būt kopā, lai sāktu vai arī turpinātu savu izglītības ceļu. Šim ceļam nav un nevar būt robežu, jo zinības ir neizmērojamas. Ne velti sakām, ka mācīties nekad nav par vēlu, un patiesi apsveicami ir mācīties mūža garumā, nekad neapstājoties pie sasniegtā.

Zināšanas ir dzīves pamats, ko neviens mums nevar atņemt. Viss, ko mēs iegūstam mācoties, pieder tikai mums. Bet patiesa gudrība slēpjas spējā dalīties ar savām zināšanām, pieredzi un dzīves laikā apgūto, lai katra nākamā paaudze būtu gudrāka un izglītotāka, lai tā neatkārtotu iepriekšējo kļūdas, bet mācītos no tām un taptu gudrāka it visā.

Pavadot mazos un nedaudz biklos pirmklasniekus, vecākiem nāk atmiņā pašu izjustais tajā pirmajā 1.septembrī, kad tika pārkāpts skolas slieksnis. Skola ir kā robeža un vienlaikus tilts starp bērna un pieaugušā dzīvi. Aizraujošs, trauksmains un neaizmirstams laiks, ko katrs no mums atceras dzīves garumā.

1.septembrī ikvienam, kas uzsāk mācību gadu, novēlu nezūdošu apņemšanos un gribasspēku mācīties, pilnveidoties un laika gaitā rast atbildes uz tik būtiskiem jautājumiem, kā: Kur ir mana vieta dzīvē? Par ko es vēlos kļūt, lai nodrošinātu savu nākotni un pateiktos iepriekšējām paaudzēm, kuras man ir palīdzējušas skoloties un izaugt par personību?

Mēs dzīvojam dinamiskā un trauksmainā laikā, kas liek aktīvi rīkoties, sekot visam jaunajam un nenogurstoši mācīties. Vienlaikus tā ir mūsu lielā iespēja nezaudēt savu identitāti un nostiprināt savu vietu arvien globālākajā pasaulē. Tādēļ visiem jaunajiem censoņiem un tiem, kas vēlas atvērt jaunus zinību ceļus, novēlu izvēlēties un apgūt tādu izglītību, kas ir profesionāli pieprasīta un nepieciešama darba devējiem, kam ir nākotne un iespējas augt.

Šis ir nesaudzīgs laiks, kurā jārod atbildes pašiem, kurā jāpalīdz tiem, kas paši to nevar, un jārīkojas, divtik domājot par to, kā dzīvos nākamās paaudzes un kāda būs nākotnes Latvija. Lai veiksmīgs, aizraujošs un panākumiem bagāts mācību gads! Lai tas iepriecina mūs visus un stiprina mūsu Latviju!

Valsts prezidents Andris Bērziņš