PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

adult-casual-device-1288488.jpg
Foto: Pexels
Joprojām pastāv risks, ka, uzdodoties par studentiem, Latvijā var ieceļot radikāli noskaņotas personas, turklāt šādā veidā personas iegūst iespēju brīvi pārvietoties arī citās Šengenas zonas valstīs, savā pagājušā gada darbības pārskatā secinājis Valsts drošības dienests (VDD).

Ņemot vērā minēto, rūpīga šo personu pārbaude ir svarīgs priekšnoteikums ne tikai Latvijas, bet kopējās Eiropas drošības nodrošināšanai.

VDD atbilstoši savai kompetencei līdzdarbojas ārvalstnieku ieceļošanas kontrolē, pārbaudot ārzemniekus no valstīm ar paaugstinātu teroristisku grupējumu klātbūtni vai citiem ar terorismu saistītiem riskiem. Aizvadītajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, no šādu valstu pārstāvjiem bija vērojams neliels vīzu pieteikumu skaita kritums, savukārt uzturēšanās atļauju pieteikumu skaits palielinājās.

Tāpat 2018.gadā bija vērojams ārvalstnieku ielūgumu un izsaukumu pieteikumu skaita pieaugums. Aizvadītā gada laikā VDD pārbaudīja 1638 ielūgumu un izsaukumu pieteikumus kopumā par 2277 ārvalstniekiem. Tāpat VDD veica 2129 vīzu pieteikumu un 767 uzturēšanās atļauju pieteikumu pārbaudi.

Veikto pārbaužu rezultātā 548 gadījumos VDD rosināja atteikt vīzas izsniegšanu, desmit gadījumos - samazināt ieceļošanas dienu skaitu, bet 40 gadījumos - apstiprināt ar VDD specifiskiem norādījumiem. Savukārt no pārbaudītajiem uzturēšanās atļauju pieprasījumiem 78 gadījumos rosināts atteikt uzturēšanās atļaujas, 108 - apstiprināt ar papildu komentāriem.

Pārbaudāmo ārzemnieku vidū dominēja tūristi, studenti, darba ņēmēji un uzņēmumu amatpersonas, informē aģentūra LETA.

Studiju iespējas Latvijas augstākajās mācību iestādēs turpināja būt viens no galvenajiem iemesliem Latvijā ieceļot personām no valstīm ar teroristu grupējumu paaugstinātu klātbūtni.

Aizvadītajā gadā VDD turpināja arī patvēruma meklētāju pieprasījumu padziļinātu izvērtēšanu. Šādu pārbaužu mērķis ir novērst gadījumus, kad bēgļu plūsmu mēģinātu izmantot teroristiskās organizācijas, lai uz Eiropu nosūtītu potenciālos teroristus.

Pērn VDD veica 153 patvēruma meklētāju pārbaudes. No valstīm ar paaugstinātu terorisma grupējumu klātbūtni patvērumu Latvijā pieprasīja 53 personas. Gadu iepriekš patvērumu pieprasīja 31 persona.

Pērn desmit personām VDD rosināja atteikt patvēruma piešķiršanu. Vienā gadījumā tika konstatēts, ka patvēruma meklētājs no Čečenijas varētu būt saistīts ar noziedzīgiem vai teroristiskiem grupējumiem. Par šo personu sniegts negatīvs atzinums un persona iekļauta to personu sarakstā, kurām liegta ieceļošana Latvijā un Šengenas dalībvalstu teritorijā.