PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

11150.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
2017. gada 16. februārī stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos, kas paredz vairākas izmaiņas.

Noteikumi „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” pieejami tīmekļa vietnes e-skola.lv sadaļā “Skolas”. 

Saistošo noteikumu grozījumos iekļauta izmaiņa, kas paredz, ka skolas, veicot 1.klašu  komplektēšanu nākamajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu, kuri līdz 15.maijam ir reģistrēti skolā uzņemšanai 1.klasē sarakstu. Sākot ar 15.maiju skolas nosūta vēstules vecākiem, lai informētu, vai bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā . Lai informācijas aprite starp skolu un bērnu vecākiem būtu operatīvāka, vēstuli no skolas vecāki var saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī ierakstītu sūtījumu pa pastu, kā tas bijis līdz šim. Ja vecāki vēlas saņemt vēstuli elektroniski, tad iesniegumā skolai jānorāda sava e-pasta adrese, pretējā gadījumā vēstule tiks nosūtīta pa pastu.

Izmaiņas paredzētas arī potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā, prioritāri iekļaujot tos bērnus, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi.  Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļauj bērnus, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām. Tā kā Rīgā regulāri tiek realizēts skolu pilnveides plāns, nodrošinot skolu programmu īstenošanu vairākās ēkās, tad izmaiņas notikušas arī izglītības iestāžu mikrorajonu robežās. Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē sadaļā “Iestāžu katalogs”, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde