Topošo pirmklasnieku reģistrācija un uzņemšana notiek saskaņā ar Ventspils domes saistošajiem noteikumiem, un tie nosaka, ka priekšroka uzņemšanai 1.klasē ir bērniem, kas deklarēti Ventspilī vismaz no iepriekšējā gada 31.decembra, kuriem konkrētajā skolā mācās brālis vai māsa. Tāpat priekšrocība ir bērnam, kurš attiecīgajā skolā apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības programmu, tāpat prioritāri tiek uzņemti skolēni, kuru vecāki strādā izglītības iestādē, informē aģentūra LETA.

Reģistrācija 1.klasēs notiks skolu administrācijas telpās. Skolā bērnu drīkst reģistrēt tikai viņa likumiskais pārstāvis, aizpildot un iesniedzot reģistrācijas iesniegumu izglītības iestādē personīgi vai aizpildot elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz skolas oficiālo e-pasta adresi.