PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

VISC saņems papildu 400 000 eiro profesionālo skolu pedagogu profesionālajai pilnveidei
VISC saņems papildu 400 000 eiro profesionālo skolu pedagogu profesionālajai pilnveidei
Foto: pexels
Pārdalot Eiropas Savienības fondu (ESF) finansējumu, Valsts izglītības satura centram piešķirs papildus 403 588 eiro profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu nodrošināšanai, paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ziņo aģentūra LETA.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka ņemot vērā ārkārtējo situāciju, tā ir izvērtējusi tās pārraudzībā esošo ESF līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu nozīmību, kā arī iespējamo ieguldījumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai, kā rezultātā ir pārstrukturēta ministrijas pārraudzībā esošā ESF finansējuma pieejamība.

Specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" snieguma rezerves finansējuma daļu 1 159 001 eiro plānots novirzīt citiem atbalsta pasākumiem.

Grozījumi paredz piešķirt 403 588 eiro specifiskā atbalsta mērķim "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi", tādējādi paredzot, ka tam kopējais pieejamais attiecināmais finansējums ir 6 490 095 eiro, tai skaitā ESF finansējums - 5 516580 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums - 973 515 eiro apmērā.

IZM norāda, ka snieguma rezerves finansējums plānots, lai turpinātu sekmīgi ieviest minēto projektu un sniegtu atbalstu profesionālās izglītības iestāžu, īpaši visu Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC), koledžu, speciālo izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, kā arī izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvai pārvaldībai un finanšu pratības pilnveidei.

Finansējums paredzēts arī personāla profesionālo kompetenču pilnveidei atbilstoši aktuālajām identificētajām mācību vajadzībām, tai skaitā digitālajās prasmēs un individuālas pieejas īstenošanai digitālo prasmju attīstībai, psiholoģiskajās prasmēs, savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumos, kā arī kompetenču pieejas stiprināšanai profesionālajā izglītībā un mūsdienu mācību metožu apguvei.

Tāpat ar šo finansējumu personas tiks apmācītas šī atbalsta mērķa gaitā iegādāto simulācijas iekārtu un digitālo mācību līdzekļu pielietošanai, kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā, tādējādi sniedzot ieguldījumu profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un citu administrācijas pārstāvju profesionālās kompetences pilnveidē, attīstot profesionālās izglītības iestāžu īstenoto mācību kvalitāti, palielinot atbalsta saņēmēju skaitu un stiprinot profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti un konkurētspēju.

Vienlaikus valdības apstiprinātie grozījumi nosaka, ka projektā nodarbināto personu skaitam, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām, jāsasniedz 13 055 personas, savukārt kvalifikāciju ieguvušo personu skaitam pēc dalības ESF mācībās profesionālās kompetences pilnveidei jāsasniedz 12 400 personas.