PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

10754.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Konferencē "Valsts ģimnāzijām 20" izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis stāsta, kādam jābūt nākamajam valsts ģimnāziju attīstības ciklam. 

Valsts ģimnāzijas ir mūsu izglītības zelta fonds, izglītības kvalitātes latiņa, kas rada pozitīvu konkurenci, lai celtu valsts vispārējās izglītības līmeni, tā ceturtdien, 27.oktobrī, Valmierā, konferencē "Valsts ģimnāzijām 20" uzsvēra K. adurskis.

Konferencē bija pulcējušies visu 27 Latvijas Valsts ģimnāziju pedagogi un direktori. Ministrs pauda, ka valsts ģimnāzijas ir godam pildījušas pirms 20 gadiem uzlikto uzdevumu būt vispārējās izglītības kvalitātes etalonam. Valsts ģimnāzijas no visas Latvijas var lepoties ar augstiem skolēnu sasniegumiem valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kas apliecina pedagogu spējas atklāt talantus un attīstīt skolēnu zināšanas, informē Mārtiņš Langrāts, Izglītības un zinātnes ministra padomnieks komunikācijas jautājumos.

Ministrs konferencē uzsvēra, ka līdzšinējā divdesmitgadē valstij nav bijušas visas iespējas nodrošināt maksimāli nepieciešamo valsts ģimnāziju attīstībai un izcilības sasniegšanai. Valsts ģimnāziju attīstību ierobežo līdzšinējie finansējuma principi, kur nauda seko skolēnam. "Izcilībai sniegums un skolēnu skaits kā kritēriji finansējumam ir savstarpējā pretrunā," sacīja K.Šadurskis.

Ministrs konferences dalībniekiem izklāstīja ieceri un redzējumu par to, kādam jābūt nākamajam valsts ģimnāziju attīstības ciklam. K.Šadurskis norādīja, ka tiek virzīta iniciatīva, lai valsts ģimnāziju finansēšanas principos atteiktos no kritērija "nauda seko skolēnam". Valsts ģimnāziju finansēšanas svarīgākie kritēriji ir sniegums un īstenotās izglītības programmas, uzskata ministrs. Lai celtu valsts ģimnāziju snieguma izcilību, ministrs pauda sasniegt mērķi, ka valsts ģimnāziju pedagogu darba samaksas fonds no šobrīd desmit procentu piemaksas pieaugtu vismaz līdz 30 procentiem, tādējādi radot vidi un apstākļus, kas sekmēs valsts ģimnāziju kļūšanu par izcilības centriem. "Pedagogiem un skolas administrācijai ir jājūtas drošiem un neatkarīgiem, lai var fokusēties tikai uz sniegumu un skolēnu," sacīja K.Šadurskis. Tāpat ministrs norādīja, ka turpmākie mērķi ir saistāmi ne tikai ar pedagogu atalgojumu, bet arī mērķtiecīgu finansējuma mehānismu ģimnāziju mācību vides attīstībai un mūsdienu prasībām atbilstošu dienesta viesnīcu izveidei, lai skolēni, kuru dzīves vieta neatrodas ērti sasniedzamā attālumā, rastu mūsdienu prasībām atbilstošas uzturēšanās iespējas.

Ministrs konferences dalībniekiem uzsvēra pedagogu nozīmīgo lomu jaunā izglītības satura izstrādē. "Mums ir jārada apstākļi un motivācija, lai labākie valsts pedagogi tiek iesaistīti un kļūst par ekspertiem jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura izstrādē," sacīja ministrs.

Konferences noslēgumā ministrs pauda redzējumu par Latvijas nākotni, uzsverot, ka nozīmīga loma tajā ir valsts ģimnāzijām. "Izglītība, zināšanas un prasmes ir tas resurss, kas rada mūsu valsts izaugsmes un globālas konkurētspējas potenciālu, drošību, neatkarību un sabiedrības labklājību," uzskata K.Šadurskis.