Tas ir pilotprojekts, kura veiksmīgs rezultāts būs pamats Latvijas izglītības sistēmas pārorientācijai uz intereses radīšanu jauniešu vidū par darba tirgū pieprasītām un pelnošām profesijām IT nozarē.

Zināšanas IT var kļūt par Latvijas reģionu izaugsmes pamatu – ar šādu drosmīgu apgalvojumu Latvijas perspektīvākās pašvaldības aicina jauniešus interesēties un apgūt IT pamatus savā pašvaldībā, iesaistoties digitālo prasmju pilnveides pilotprojektā.

„Latvijai kā mazai valstij uz informācijas tehnoloģiju zināšanām ir jāskatās kā uz iespēju risināt gan jauniešu bezdarba, gan reģionu pašvaldību problēmas ar jaunu cilvēku aizbraukšanu labāka darba meklējumos. Lai nebūtu jāieved kvalificēts darbaspēks no citām valstīm, Latvijas uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās jauno speciālistu izglītošanā. Attīstoties tehnoloģijām un palielinoties tendencei digitalizēt dažādus procesus gan valsts, gan privātajā sektorā, arvien pieaug kvalificētu IT speciālistu pieprasījums darba tirgū. Jau pašlaik ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā novērojams labu speciālistu trūkums šajā nozarē. Visā Latvijā jau 2 gadus veiksmīgi darbojas programmēšanas fakultatīvās apmācības projekts Start(IT), un esam lepni, ka varam atbalstīt arī Datorikas pilotprojektu, kas ir loģisks turpinājums Start(IT), un kļūs par pamatu izglītības sistēmas modernizācijai un pārorientācijai uz pieprasītu speciālistu sagatavošanu,” stāsta Accenture Latvia vadītājs Maksims Jegorovs.

Izprotot IT nozares straujo attīstību un iespējas, Madonas novada pašvaldība un izglītības iestādes mērķtiecīgi ir iesaistījušās gan Start(IT), gan Datorikas pilotprojektā. „Ņemot vērā pieaugošo jaunu cilvēku aizbraukšanu no reģioniem, novadu pašvaldībām pastiprināti jādomā, kā motivēt jauniešus – speciālistus palikt dzīvot un strādāt savā dzimtajā pilsētā. Informācijas tehnoloģiju nozare ir pateicīga ar to, ka tā ir viena no tām nozarēm, kur speciālists var strādāt attālināti, neatrodoties galvaspilsētā. Madonas novada pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai tuvāko 5 gadu laikā Madonā tiktu atvērta kāda liela IT nozares uzņēmuma filiāle, kurā strādātu mūsu pašu sagatavoti speciālisti – interesentiem tiek nodrošināta bezmaksas apmācība programmēšanā jau no 7.klases ar iespēju tālāk studēt programmēšanu bez maksas Madonā vai  doties uz augstākās izglītības iestādi. Programmēšanas apmācība skolas laikā ļauj jauniešiem jau agrīnā vecumā saprast, vai viņam šī joma ir interesanta, savukārt mēs kā pašvaldība esam ieinteresēti, lai mūsu apmācītie speciālisti paliktu darbā mūsu novadā, veidotu savus uzņēmumus vai strādātu augsti apmaksātu darbu Madonā, ” stāsta Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas vadītājs Romāns Hačatrjans.

Līdzīgi kā Madonā, arī Ventspils pilsēta pašvaldības līmenī iesaistās un atbalsta projektus, kas attīsta un virza IT zināšanu popularitāti jaunu cilvēku vidū.

„Ņemot vērā industrijas attīstības tendences, kurās dominē augsti automatizētu ražotņu attīstība, ir saprotams, ka neviena industrijas nozare perspektīvā nevar attīstīties un iztikt bez mehatronikas, elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT). Tādēļ Ventspilī IKT nozare ir noteikta par prioritāri attīstāmu nozari un tās attīstībai ir izstrādāta un apstiprināta Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam. Kopumā IKT nozares attīstības mērķi ir sekmēt gan industrijas attīstību Ventspilī kopumā, gan attīstīt IKT nozari,” stāsta Egons Spalāns, Ventspils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks IKT jomā.

Mācību programmas „Datorika” apgūšana paredz agrāku digitālo kompetenču attīstīšanu skolēniem, kas noderēs ikdienā informācijas iegūšanai, apstrādei, analīzei un veidošanai, kā arī efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošanai mācību procesā. Skolēni apgūs datorikas pamatjēdzienus; attīstīs un pilnveidos datorpratību, informācijpratību un mediju pratību; apgūs pieredzi, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām; attīstīs neatlaidību, risinot mācību un sadzīves uzdevumus; attīstīs loģisko un algoritmisko domāšanu; attīstīs spēju strukturēt un analizēt datus, lai, individuāli vai sadarbojoties grupā, spētu identificēt problēmas un risināt tās; veidos paradumu strādāt ar programmvadāmām ierīcēm drošā vidē (fiziskā un virtuālā) un apgūs paņēmienus, lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem vai mazinātu tos; apzināsies datorikas nozares straujo attīstību un tās ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību; motivēti attīstīs savas spējas, lai kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli.