PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

15225863_s.jpg
Foto: kovalvs / 123RF Stock Photo
Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA) pavasarī atbalstījusi finansējuma 2,1 miljona eiro apmērā piešķiršanu zinātnisko izgudrojumu komercializēšanai, veicinot produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, informēja LIAA.

Atbalsts piešķirts astoņu dažādu jomu projektiem - Rīgas Tehniskās universitātes projektiem "Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana" un "Dabisks termoiepakojums", Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātnieku projektiem "Ultra platjoslu impulsu radara sensors" un "3D formu jūtīgs audums", Organiskās sintēzes institūta projektam "Jaunas zāles demences un epilepsijas ārstēšanai", Latvijas Universitātes projektam "Kaskadējama EPMS sūkņu uz patstāvīgiem magnētiem ar stabilizētiem parametriem komercializēšana", Rīgas Stradiņa universitātes projektam "Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai", kā arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta projektam "Termoelektriskais starojuma sensors".

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Zinātnieku komandas pieejamo finansējumu varēs izmantot rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs, individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai - izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Iesniegto projektu izvērtēšanai LIAA piesaistīja augsti kvalificētus ārvalstu ekspertus ar lielu pieredzi tehnoloģiju pārnesē un jaunu produktu komercializēšanā, kā arī izveidoja vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ietilpa gan pārstāvji no Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas, gan pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un dažādu nozaru ministrijām.

Kopumā uz atbalstu pētniecības rezultātu komercializācijai pirmajā uzsaukumā, kas norisinājās no 2017.gada 19.aprīļa līdz 19.maijam, LIAA tika iesniegti 40 projekti, informē aģentūra LETA. Otrajā uzsaukumā tika iesniegti 66 projektu pieteikumi, no tiem tika atlasīti 30, kam tika piešķirts finansējums tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Otrā uzsaukuma projekti ar vislielāko komercializēšanas potenciālu, kas katrs saņems papildu finansējumu 275 000 eiro apmērā, tiks paziņoti šā gada rudenī.

Atbalsts zinātniekiem tiek piešķirts LIAA īstenotā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Tehnoloģiju pārneses programma" ietvaros, kura mērķis ir attīstīt nepieciešamo pētniecības rezultātu komercializācijas kompetenci zinātniskajās institūcijās, kā arī veicināt pētniecības rezultātu komercializāciju Latvijā un ārvalstīs.