Izdevums jauniešiem “Satversme kabatā” ir viena no daudzām aktivitātēm Satversmes simtgades gadā, ko saņems visi 9. klašu absolventi savā izlaidumā. Skolēniem paredzētajā izdevumā “Satversme kabatā” ir divas daļas. Pirmajā daļā tiek stāstīts par Satversmes tapšanas vēsturi un katrā nodaļā izskaidrota Satversmes būtība. Savukārt otrajā daļā ir lasāma pati Satversme (2022. gada 15. februārī aktuālajā redakcijā). Noslēgumā pievienots faktogrāfiskais materiāls – tajā ir apkopoti Satversmes grozījumi un vizualizēta laika skala par konstitucionālo regulējumu Latvijā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Satversmes simtgades gada vadmotīvs ir “Atver Satversmi!” ar aicinājumu atklāt stāstu par Latviju un tās pamatlikumu. Saikni ar valsti jāveido kopš bērnības, tāpēc mūsu pienākums un aicinājums ir jauniešus izglītot par demokrātiskām vērtībām, lai katrs Latvijas iedzīvotājs tur godā valsti, kurā dzīvo un stiprina to ar saviem darbiem un attieksmi.”

“Vienmēr ir bijis svarīgi runāt par Satversmē ietvertajām vērtībām un apzināties to nozīmi, taču šobrīd, redzot notikumus pasaulē, ir skaidrs, ka šie jautājumi kļuvuši vēl nozīmīgāki. Ceru, ka “Latvijas Vēstneša” sagatavotais izdevums skolu jaunatnei “Satversme kabatā” kalpos kā atgādinājums par to, cik ļoti mums jāsargā demokrātija, neatkarība un latviešu valoda,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Izdevuma idejas autori ir Satversmes simtgades darba grupas pārstāvji. Radošā komanda: teksts – rakstnieks Jānis Joņevs, ilustrācijas – mākslinieks Reinis Pētersons un salikums – mākslinieks Juris Petraškevičs.

Pamatskolas absolventiem paredzētos izdevuma “Satversme kabatā” 20 227 eksemplārus saņems 593 izglītības iestādes visā Latvijā, kā arī vairāk kā 3500 izdevuma eksemplāri būs pieejami Latvijas skolu bibliotēkās, tāpat izdevumu saņems arī diasporas organizācijas ārpus Latvijas. Satversmes jubilejas gadā plānots izdod arī izdevuma elektronisko versiju, lai katrs interesents varētu iesaistīties valsts pamatu izpratnē.