PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

10802.jpeg
Foto: -123RF
Ministru kabinets atbalstīja virzīšanai Saeimā otrajam lasījumam Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus.

Grozījumi Augstskolu likumā paredz studējošo un absolventu reģistra izveidi, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsver, ka grozījumi Augstskolu likumā paredz veidot studējošo un absolventu reģistru, kas būs saistīts ar Valsts ieņēmuma dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, lai topošie studenti pirms augstskolas un studiju programmas izvēles varētu mērķtiecīgi novērtēt, kādas ir iespējas strādāt izvēlētajā profesijā un kāds ir vidējais atalgojums pēc augstskolas absolvēšanas. 

“Topošajiem studentiem jāgūst pilnvērtīga informācija par to, kādas iespējas sniedz izvēlētā studiju programma vai augstskola, tajā skaitā arī, kādas ir iespējas atrast darbu izvēlētajā profesijā un finanšu perspektīva pēc studiju beigšanas. Svarīgi, lai līdzās reklāmas saukļiem topošajiem studentiem ir iespējas iegūt arī objektīvu, reālos faktos balstītu informāciju,” uzsver K.Šadurskis. Ministrs pauž, ka šī informācija dos jaunas iespējas budžeta studiju vietu plānošanai, kā arī augstskolu studiju programmu akreditācijai.

Lielā daļā Eiropas valstu jau darbojas nacionāla līmeņa absolventu monitoringa sistēmas, kas balstītas ne tikai uz absolventu aptaujām, bet arī valsts reģistros esošajiem administratīvajiem datiem. Šie dati ir ļoti nozīmīgi gan ieguldījumu plānošanai, gan pārdomātas studiju programmas izvēles veicināšanai topošajiem studentiem. To apliecina pētījums EUROGRADUATE Feasibility study par nepieciešamību veikt visaptverošu Eiropas augstskolu absolventu apsekojumu.

Studējošo un absolventu reģistra izveide ļaus nodrošināt objektīvu un ticamu informāciju visām Latvijas augstākās izglītības procesā iesaistītajām pusēm - gan studējošajiem un augstskolām, gan politikas veidotājiem, nodokļu maksātājiem un sabiedrībai kopumā. Tas arī ļaus Latvijai iekļauties Eiropas absolventu monitoringa sistēmā, kas mūsu valsti padarīs pamanāmu Eiropas augstskolu kartē, apliecinot, ka Latvijas augstskolu studiju programmas tiek īstenotas atbilstoši ekonomikas pieprasījumam un absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Studējošo un absolventu reģistra izveide notiks Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstības ietvaros. Reģistrā paredzēts apkopot un centralizēti uzkrāt informāciju par augstākās izglītības iestādēs studējošajiem, tajā skaitā tiem, kuri apmaiņas programmu ietvaros studē ārvalstu augstākās izglītības iestādēs, doktora zinātniskā grāda pretendentiem, kā arī tiks izveidots datu apmaiņas risinājums ar VID un NVA, lai iegūtu nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem.

Tādējādi tiks iegūta pilnīga statistikas aina par izglītības procesu Latvijā, uzlabojot izglītības politikas plānošanu un nodrošinot iespēju izsekot, vai ieguldījumi augstākajā izglītībā atbilst darba tirgus, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām.